Vilka förändringar i BSP-sparandet träder i kraft i april 2023?

Förändringarna i Förordningen om bostadssparpremier träder i kraft i början av april 2023. Maxbelopp för depositioner på BSP-kontot höjs till 4 500 euro per kvartal. En BSP-sparare kan fr.o.m. 1.4.2023 därmed deponera minst 150 euro och max 4 500 euro på ett BSP-konto under ett kvartal, dvs under en tre månaders period. Förhöjningen av det deponerade beloppet gäller alla BSP-konton, även de konton som öppnats före 1.4.2023