Betalar Statskontoret även ersättningar för fördröjning av rättegångar?

Ja. Läs mer om tjänsten här: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/hyvitys-oikeudenkaynnin-viivastymisesta/

Samhörande innehåll