Användningen av coronapass för evenemang

Lag eller myndighetsbestämmelse anses i princip inte ha begränsat ordnandet av ett evenemang om användningen av coronapasset skulle ha gjort det möjligt att ordna evenemanget så att säga utan begränsningar.

Samhörande innehåll