Vilken är relationen mellan servicedatalagret (SDL) och serviceklassificeringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

De är olika klassificeringar med olika användningsändamål. Servicedatalagret (SDL) är en organisationsberoende, kundorienterad klassificering av tjänster och serviceklassificering är en organisationsoberoende tjänsteklassificering för kommunernas och samkommunernas rapportering av ekonomiska uppgifer.

Mer information om kommunekonomins tjänster >