Vilka uppgifter samlar Statskontoret in under 2020?

Datum Dokuments namn
31.03.2020 Vilka uppgifter samlar Statskontoret in under 2020?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

År 2020 samlas följande uppgifter in: uppgifter om budget och ekonomi (KTAS) för samma år samt dottersamfund, aktiebolag, affärsverk och balansenheter (TOLT). Den egentliga insamlingen av realiseringsuppgifter inleds 2021 med kvartalårsrapporteringen (KKNR) och det första bokslutet  samlas 2022 in för 2021.

Mer information om kommunekonomins tjänster >