Var ser man vad som ska allokeras till vilken tjänsteklass och kommer det någon separat anvisning för detta?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Det finns inga separata anvisningar för detta. Dessa uppgifter finns i kolumnerna Beskrivning och Anmärkning för tjänsteklassificeringen. I oklara fall kan du be kuntadata@valtiokonttori.fi om anvisningar.

Mer information om kommunekonomins tjänster >