Upphävande av anvisningen Rondo

Datum Dokuments namn
11.03.2020 Upphävande av anvisningen Rondo
DiariumnumretVK/298/00.00.01.06.01/2020
DokumenttypBeslut
Ikraftträdelsedag11.03.2020
Datum11.03.2020
KategorierInformationssystemen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Genom detta beslut upphävs Statskontorets den 1 november 2012 gett anvisning om Momssatsförändringarnas påverkan på Rondo-Tilha-anslutningen VK 445/03/2012 (på finska) och Statskontorets den 20 februari 2014 gett anvisning om Registrering av bokslutsmaterialet till Rondo R8 VK/133/00.01/2014 (på finska).

Anvisningar behövs inte längre eftersom behandlings- och arkiveringssystemet för köpfakturor ändras från Rondo till Handi. Palkeet, servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, ger mer detaljerade instruktioner om hur man hanterar och arkiverar data hos Handi.

Anvisningar upphävs den 11 mars 2020.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Utvecklingschef Outi Vänttinen