Sköter serviceproducenten rapporteringen enligt tjänsteklassificeringen för vår räkning?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Ja, delvis, men det är alltid kommunen/samkommunen själv som har ansvaret. Kommunen måste åtminstone gå igenom sina redovisningsobjekt och sin kostnadsberäkning samt avtala om arbetsfördelningen med serviceproducenten, så att rapportering enligt tjänsteklassificeringen kan förverkligas.

Mer information om kommunekonomins tjänster >