På vilka konton ska sektorn anmälas?

Datum Dokuments namn
08.03.2021 På vilka konton ska sektorn anmälas?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag08.03.2021
Datum08.03.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelningTaxonomi
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

I rapporteringarna är de gula cellerna obligatoriska och har visualiserats med hjälp av Excel. Nivån på den sektorklassificering som krävs varierar, men en mer detaljerad specificering rör offentliga samfund, dvs. huvudsakligen staten och kommunerna. I resultaträkningen rapporteras en del av kontona på S13131, dvs. på kommunnivå och i balansräkningen är nivån fyrsiffrig. I andra än offentliga samfund räcker det med en tvåsiffrig nivå, t.ex. företag S11 och hushåll S14. Kom ihåg att det alltid är möjligt att rapportera även på den mest exakta nivån.

De obligatoriska fälten är markerade med gult i Excel. Om du vill titta närmare på uppgifterna kan du välja Kommun-fliken längst upp i formuläret och där välja funktionen Dölj rader eller Dölj kolumner. Dessa funktioner döljer alla grå rader eller kolumner och kvar blir rader och kolumner med obligatoriska celler. Det gör det enkelt att se till exempel vilken sektorklassnivå som behövs på bestämda konton.

När ni till exempel laddar ner en KKNR-tabell härifrån som ska användas i kvartalsrapporten och döljer kolumner och rader på ovan beskrivna sätt blir endast de konton kvar där sektorklassificeringen ska vara: https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/efddd241-37dc-4a1b-8e41-666dee8e03c4/download/kt22092020.zip