Kommer det egna konton för övervältring i kontoförteckningen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarStatskontoret

Det kommer inga egna konton för övervältring i kontoförteckningen, men i XBRL-taxonomin kommer det tilläggsuppgiftsrader för övervältringarna. Egna interna konton kan grundas för övervältringarna eller så kan man använda kombinationen externt konto + sektor internt.

Mer information om kommunekonomins tjänster >