Kan man använda hjälpklassen Stödtjänst i förvaltnings- och stödtjänsterna i automatiserad ekonomirapportering och övervältra intäkter och utgifter till de ordinarie tjänsteklasserna så att den ursprungliga sektorklassen blir kvar i Stödtjänstklassen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelningÖverföring av information
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

Ja. Sektorklassificeringen och det ursprungliga kostnadsslaget behöver inte följa med i övervältringen på summanivå, men då ska det ursprungliga externa kostnadsslaget och sektorn rapporteras med stödtjänstklass.