Hur går det med uppgifternas korrekthet om man inte kan producera servicespecifika uppgifter?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Det kan förutsättas fler redovisningsobjekt, utveckling av kostnadsberäkningen och beräknade allokeringar. Emellertid ska man sträva efter ett tillräckligt korrekt slutresultat.

Mer information om kommunekonomins tjänster >