Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2021

MålgruppKommun
DokumenttypLagar och förordningar
Ikraftträdelsedag01.01.2021
Datum15.10.2020
Underhåll ansvarFinansministeriet

Finansministeriets förordning om automatiserad ekonomisk rapportering har publicerats i författningssamlingen med numret 694/2020. I förordningen föreskrivs det bindande om innehållet och den tekniska formen för den information som rapporteras automatiskt från kommuner och samkommuner. Även om den taxonomi som kommunerna använder varit färdig sedan våren har den specifika taxonomiversionen förts till författningsnivå med denna förordning. Motsvarande förordning kommer att utfärdas av finansministeriet årligen.

694/2020 förordning