Vår verksamhetsidé

Statskontoret är en pålitlig genomförare av statens finansförvaltning och djärv förnyare av statens rutiner till gagn för samhället och kunderna.

Våra värden

Statskontorets värden är samhällets väl, våra kunder samt välbefinnande och utveckling. Dessa värden ger en grund och en riktning för allt arbete som utförs vid Statskontoret. De syns i de beslut, den verksamhet och de verksamhetsmodeller som Statskontoret tillämpar med beaktande av principerna för hållbar utveckling.

Samhällets väl

Vi identifierar och främjar lösningar som ger övergripande samhällsnytta. Vi godkänner statsförvaltningens gemensamma värderingar. Vår verksamhet strider inte mot de mål som vi får via den politiska styrningen.

Våra kunder

I vår serviceproduktion strävar vi efter god kvalitet. Vi förstår kundernas behov och beaktar respons och utvecklingsförslag. Vi erbjuder kunderna en positiv serviceupplevelse.

Välbefinnande och utveckling

Vi letar själva aktivt efter utvecklingsförslag och reagerar snabbt på dem. Vi förbinder oss till att utveckla vår arbetsgemenskap och oss själva. Vi uppskattar varandras arbete.