• eKuitti ja verkkolasku reaaliaikatalouden mahdollistajina

  Reaaliaikataloudella (real time economy) tarkoitetaan täysin digitalisoitua talousjärjestelmää, jossa muun muassa tiedot laskutuksesta, kuiteista, raportoinneista ja verojen maksusta kulkeutuvat välittömästi eli reaaliajassa eri toimijoiden järjestelmien välillä. Tällöin myyjien, ostajien, finanssilaitosten ja julkisen sektorin, kuten verohallinnon, järjestelmien täytyy kyetä jakamaan tietoa saumattomasti keskenään. Reaaliaikatalouden toteutuminen edellyttää eri toimijoiden raportointikoodistojen ja järjestelmien yhdenmukaistamista.

  Taloustietojen siirrettävyys ja automatisointi mahdollistavat tehokkuuden ja tuottavuuden kasvun. Taloudellisten säästöjen lisäksi tiedon reaaliaikaisuus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tehdä päätökset ajantasaisen tiedon perusteella. Laajemmin tarkasteltuna reaaliaikatalous edistää myös Euroopan unionin yhteismarkkinoiden kehitystä.

  Reaaliaikatalouden edellyttämä laskujen ja kuittien digitalisaatio tukee uudenlaista palvelumuotoilua, jossa käytetään yksityisen ja julkisen sektorin tietoja useista lähteistä. Viranomaisten sähköisiin palveluihin panostaminen luo samalla myös pohjaa yritysten uusille innovaatioille ja vähentää yritysten kustannuksia.

  Tiedon reaaliaikaisuus antaa myös yrityksille mahdollisuuden tehdä päätökset ajantasaisen tiedon perusteella. Reaaliaikatalous, johon sisältyy verkkolaskutus, eKuitit ja maksujärjestelmän automatisointi, toisi valtiolle kymmenien miljoonien eurojen säästöt. Yrityspuolella eKuitti voisi arvioiden mukaan säästää vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa yritysten työkustannuksia.

 • Ajankohtaista

  Valtiokonttorissa tehdään töitä sen eteen, että julkisen sektorin taloushallinto hoituisi mahdollisimman automaattisesti. Tähän liittyvät niin verkkomaksaminen, verkkolaskutus kuin digitaaliset kuitit. Valtiokonttori vastaa valtion maksuliikkeen ohjauksesta, kehittää maksuliikkeeseen liittyviä prosesseja ja välineitä sekä valvoo maksuliikkeen operatiivista hoitamista kirjanpitoyksiköissä.

   

 • Yhteystiedot

  Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi tietoa? Reaaliaikatalouteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Valtiokonttorin asiantuntijoihin.

  Kysymykset: verkkkolaskustus(at)valtiokonttori.fi

  Lisätietoja antavat:

  Keijo Kettunen
  maksuliikepäällikkö
  puh. 0295 50 2408
  keijo.kettunen(at)valtiokonttori.fi
  Pirjo Ilola
  johtava taloushallinnon asiantuntija
  puh. 0295 50 2081
  pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi
 • eKuitti automatisoi kuittitietojen siirron

  eKuitti on digitaalisessa muodossa oleva kuitti. Digitaalinen kuitti mahdollistaa kuittitietojen siirron automaattisesti. eKuitin tavoitteena on jättää paperikuitit historiaan. eKuitti eli digitaalinen kuitti on tärkeä askel kohti reaaliaikataloutta. Reaaliaikataloudessa kaikki talouden transaktiot perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Rakenteinen tieto mahdollistaa automaation ja robotisaation sekä merkittävän tuottavuuden kasvun niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa.

  eKuitti automatisoi kuittitietojen siirron, sillä digitaalisessa kuitissa data löytää automaattisesti suoraan tilitapahtuman luo. Jotta tämä olisi mahdollista, kuitin tiedot täytyy tallentaa muodossa, jota erilaiset ohjelmistot ja data-analytiikkajärjestelmät pystyvät hyödyntämään. Digitaalisen kuitin myötä tavoitteena on myös saada aikaan palveluntarjontaa, jossa kuluttajien kuitit ovat varastoituna sähköisessä palvelussa kuluttajan eri tarpeita varten. eKuitti on osa Teknologiateollisuuden RTECO-hankekokonaisuutta, jossa eri alojen toimijat ovat vuodesta 2017 kokoontuneet yhteen rakentamaan reaaliaikatalouden ekosysteemiä.

  Tutustu RTECO-hankkeen loppuraporttiin >

   

 • eKuittia pilotoidaan Valtiokonttorin johdolla

  Ensimmäiset eKuitti-pilotit alkoivat valtionhallinnossa syksyllä 2019. Valtiokonttori on vastannut digitaalisen kuitin, eKuitin, pilotoinneista. Niiden tavoitteena on ollut saada varmistus eKuitin toimivuudesta. eKuitit on tarkoitus laajentaa osaksi taloushallinnon arkea myös valtionhallinnon ulkopuolella. Digitaalisen kuitin myötä tavoitteena on myös saada aikaan palveluntarjontaa, jossa kuluttajien kuitit ovat varastoituna sähköisessä palvelussa kuluttajan eri tarpeita varten.

  Vuoteen 2025 mennessä eKuitista on määrä tulla valtion yhteinen ja pakollinen ratkaisu, jolloin kaikki valtion kanssa työskentelevät tarjoaisivat eKuittia. eKuitti on suunniteltu lähtökohtaisesti niin, että se täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaatimukset. Sen lisäksi, että eKuitti on turvallinen, se vähentää harmaata taloutta. Kaikki nämä ovat meidän yhteisissä intresseissä.

 • Missä mennään eKuitin kehitystyössä?