Hyppää sisältöön

”Peppol säästää rahaa ja parantaa yritysten kilpailukykyä”

Keijo Kettunen, hankejohtaja, Valtiokonttori

Peppol-verkosto mahdollistaa rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin, sanoo Keijo Kettunen Valtiokonttorista. Samalla se tuo mittavat säästöt kansantaloudelle.

Suomen valtio otti huhtikuun alussa käyttöön Peppol-sanomat soveltuvien hankintojen tilauksissa. Peppol on kansainvälinen verkosto, joka yhdistää organisaatioiden tietojärjestelmät toisiinsa ilman kahdenvälisiä yhteyksiä ja saa ne keskustelemaan keskenään. Peppol-verkossa välitetään Peppol-sanomia, eli esimerkiksi standardimuotoisia tilauksia, tilausvahvistuksia ja laskuja.
−Valtiolla on ollut 1. huhtikuuta alkaen valmius lähettää Peppol-tilauksia ja vastaanottaa toimittajilta Peppol-tilausvahvistuksia valtion omassa keskitetyssä tilaustenhallintajärjestelmässä, sanoo hankejohtaja Keijo Kettunen Valtiokonttorista.

Valtiolla on myös kyvykkyys käsitellä tilauksen muutos- ja peruutustilanteet sähköisesti Peppolilla.
−Peppolin käyttöä vaaditaan myös valtion toimittajilta vähintään sitä mukaa, kun uusia hankintasopimuksia tehdään, tarkentaa Kettunen.

Kustannustehokasta kaupankäyntiä

−Ei kannata jäädä odottelemaan. Peppol tulee varmasti Suomessa laajaan käyttöön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

Valtio päätti siirtyä Peppol-sanomiin yhdenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden nimissä. Kettusen mukaan sähköisen tilaamisen kehittymistä on aiemmin estänyt yhteentoimivan välitysverkoston ja standardoinnin puute. Tämä on ollut haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Peppol mahdollistaa pienillekin yrityksille kustannustehokkaan, yhteentoimivan ja standardoidun ratkaisun sähköiseen kaupankäyntiin. Koska Peppol on kansainvälinen verkosto, tavoittaa suomalaiset organisaatiot samalla ratkaisulla myös ulkomaalaiset kumppaninsa. Tällä sujuvoitetaan yritysten prosesseja ja raportointia.

−Muissa Pohjoismaissa Peppol-sanomat ovat olleet käytössä jo paljon ennen Suomea. Kyse on myös suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisesta, Kettunen sanoo.

Peppol voi tuoda mittavat säästöt

Yrityksen digitalous -hankkeelle tehdyn selvityksen mukaan katalogien, tilausten ja tilausvahvistusten sähköistäminen voi tuoda Suomen kansantaloudelle mittavat säästöt.
−Jos 48 % Suomessa liikkuvista katalogeista, tilauksista ja tilausvahvistuksista olisi sähköistetty, toisi se laskelmien mukaan 2,7 miljardin luokan säästöt vuosittain. Siksi valtion tavoitteena on edistää Peppolin laajaa käyttöönottoa Suomessa, sanoo Kettunen.

Tämän tavoitteen saavuttamista kirittää kansainväliset rajat ylittävän sanomaliikenteen mahdollistuminen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn paraneminen digitalisaation myötä.
−Hidasteet puolestaan liittyvät ohjelmistovalmiuksiin sekä Peppol-tietämyksen kohtuullisen alhaiseen tasoon, Kettunen arvelee.

Valtiokonttori on Suomen Peppol-viranomainen

Valtiokonttori on Suomen Peppol-viranomainen, mikä tarkoittaa, että Valtiokonttori ohjaa Suomessa toimivia Peppol-sanomien välittäjiä toimimaan OpenPeppol-organisaation sääntöjen mukaan ja koordinoi Suomen tarpeita sanomien kehittämisen osalta.
−Alkuvaiheessa tärkeä rooli tulee olemaan muun muassa Peppolin tunnetuksi tekemisessä, koulutuksen järjestämisessä sekä sanomien käytön aktivoinnissa, Kettunen listaa.

Peppol-valmiudet kuntoon

Kettusen viesti ohjelmistotaloille on ytimekäs: rakentakaa Peppol-valmiudet ohjelmistoihinne.
−Ei kannata jäädä odottelemaan. Peppol tulee varmasti Suomessa laajaan käyttöön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, hän perustelee.

−Julkinen sektori, valtio ensimmäisten joukossa, alkaa vaatia toimittajiltaan Peppol-pohjaisten sanomien käyttöä soveltuvien hankintojen tilauksissa.

Kettunen painottaa kustannustehokkuuden merkitystä yrityksen menestyksen kannalta ja muistuttaa, että Peppol tarjoaa yhden välineen kustannustehokkuuteen.
−Julkinen sektori, valtio ensimmäisten joukossa, alkaa vaatia toimittajiltaan Peppol-pohjaisten sanomien käyttöä soveltuvien hankintojen tilauksissa.

Muutosta ei tarvitse saada aikaan yksin. Eteenpäin auttaa yrityksen oma järjestelmätoimittaja tai Peppol-palveluntarjoaja. Jos yrityksellä on jo esimerkiksi sopimus verkkolaskuvälityksestä verkkolaskuoperaattorin kanssa, kannattaa myös heiltä kysyä Peppol-hankintasanomien välittämisestä.

−Jos valtion Peppol-sanomien käyttöönoton osalta herää kysymyksiä, otathan yhteyttä osoitteeseen peppol@valtiokonttori.fi, Kettunen neuvoo.

Lisää tietoa löydät Peppol-info -sivulta

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset