Hyppää sisältöön

Valtiokonttori on Suomen Peppol-viranomainen

Valtiokonttori on virallinen OpenPeppol-yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden myötä
Valtiokonttoriin perustettiin syksyllä 2022 Peppol-viranomaistoiminto.

Valtio otti Peppolin laajennetun tilausprosessin asiakirjat käyttöön
1.4.2024 alkaen
 • Peppol-verkosto on tarkoitettu sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen välittämiseen

  Peppol on kaikille avoin verkosto, jonka kautta eri toimijat voivat välittää sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen standardisoidulla, toimialariippumattomalla tavalla. Sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja ovat esimerkiksi katalogit, tilaukset ja tilausvahvistukset. Peppol-verkostoon liitytään Peppol-palveluntarjoajien välityksellä.​ Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppolin käyttöä alueellaan.

  OpenPeppol AISBL on Belgiaan rekisteröity ja Belgian lain mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys, johon kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin jäseniä.​ OpenPeppol-yhdistys vastaa Peppol-verkoston määrittelyjen, toimintamallin ja palveluiden kehittämisestä, ylläpidosta sekä toteutuksesta.​

  Valtionhallinnossa otti käyttöön 1.4.2024 alkaen Peppol-verkoston ja sen mukaiset laajennetun tilausprosessin (Advanced Ordering) sanomat. Lue lisää laajennetusta tilausprosessista.

  Peppolin osapuolia ovat:

  • Kansalliset Peppol-viranomaiset
  • Peppol-palveluntarjoajat eli verkoston palveluntarjoajat ja
  • Loppukäyttäjät, kuten yritykset ja julkiset organisaatiot, jotka haluavat vaikuttaa Peppolin kehitykseen.
   Peppolin mukaisten asiakirjojen lähettäminen tai vastaanottaminen ei edellytä loppukäyttäjiltä OpenPeppolin jäseneksi liittymistä.

  Peppol-viranomaisen tehtävät

  Suomen Peppol-viranomainen on Valtiokonttori, joka

  • edistää Peppol-verkon käyttöä Suomessa ja koordinoi yhteistyötä eri osapuolten kesken
  • tukee ja valvoo Suomessa toimivia Peppol-palveluntarjoajia
  • seuraa kansallisen lainsäädännön kehittymistä
  • koordinoi koulutuksia ja lisää osaamista
  • tarjoaa Suomelle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansainvälisen Peppol-verkoston sekä sanomaliikenteen kehitykseen. Kehitystyötä tehdään avoimesti ja tiiviisti sidosryhmien kanssa.

  Peppol-palveluntarjoajan tehtävät

  • Peppol-palveluntarjoajien ydintehtävä on toimia yhteyspisteenä (Access Point) Peppol-verkon ja loppukäyttäjien välillä. Peppol-palveluntarjoaja voi myös ylläpitää osaa Peppolin osoite- ja kyvykkyysrekisteristä (ACL).
  • Peppol-palveluntarjoajien kautta liitytään Peppol-verkostoon. Ne välittävät loppukäyttäjien sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja, huolehtivat loppukäyttäjän Peppol-osoitteen viemisestä osoitteistoon ja vastaavat loppukäyttäjille tarjottavasta tuesta.

  Loppukäyttäjä

  • Loppukäyttäjällä tarkoitetaan organisaatiota, joka lähettää ja vastaanottaa sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja, kuten tilauksia tai laskuja.
  • Loppukäyttäjien sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen välittämiseen käytetään Peppol-palveluntarjoajia.

  Peppol-verkoston ominaisuudet

  Peppol-verkostossa on määritelty:

  • Hallintomalli
  • Osapuolia sitovat sopimukset
  • Toimintatavat
  • Peppol-verkon tukemat liiketoimintaprosessit ja asiakirjat
  • Verkon tekninen toteutus
  • Osoiterekisteri

  Alla oleva kuva havainnollistaa Peppol-infrastruktuurin perusrakennetta ja sen keskeisiä toimijoita:

  Palveluntarjoaja (Access Point): kytkee loppukäyttäjät infrastruktuuriin, jotta ne voivat välittää dokumentteja keskenään.
  SML (Service Metadata Locator): infrastruktuurin keskitetty osoitehakemisto, josta löytyy tieto, onko kysytty osoite rekisteröity Peppol-verkostoon ja mistä hajautetusta ACL:stä löytyy kyseisen loppukäyttäjän tarkemmat tiedot.
  ACL (Address and Capability lookup, ennen SMP (Service Metadata Provider)): hajautettu hakemisto, josta löytyvät loppukäyttäjän kyvykkyydet, eli mitä sanomia loppukäyttäjä pystyy käsittelemään, sekä fyysisen tietoliikenneyhteyden tiedot

  Haluatko osallistua yhteistyöhön?

  Jos haluat osallistua Peppol-yhteisön työryhmiin ja/tai kansallisen Peppol-viranomaisen organisoiman seurantaryhmän työhön, ota yhteyttä: peppol@valtiokonttori.fi

  Valtiokonttori on mukana Yrityksen digitalous -hankkeessa, joka järjestää muun muassa webinaareja ja koulutuksia Peppolista. Osallistu ja pysyt ajan tasalla. Yrityksen digitalous -hankkeen tapahtumat

  LUE AJANKOHTAISIA UUTISIA PEPPOLISTA (englanniksi)

 • Peppol-verkosto auttaa kaikkia yrityksiä pääsemään osalliseksi sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen käytön etuihin

  Yritykset ovat vuosikymmeniä käyttäneet erilaisia sähköisiä asiakirjoja toimiala- ja yrityskohtaisissa ratkaisuissa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan keskusliikkeet, teollisuuden yritykset ja maahantuojat ovat hyödyntäneet hankintasanomia tavarantoimittajiensa kanssa. Näiden sähköisten asiakirjojen vaihto on kuitenkin perustunut kahdenvälisiin yhteyksiin, joiden rakentaminen on työlästä, eikä kustannustehokasta kaikille organisaatioille.

  Peppolissa tiedonvaihto perustuu verkostomaiseen malliin, jossa yhdellä yhteydellä organisaatio on yhteydessä kaikkiin Peppol-verkkoon liittyneisiin organisaatioihin. Tämä malli mahdollistaa sähköisten asiakirjojen kustannustehokkaan käyttöönoton koko yrityskentällä ja julkisella sektorilla. Liiketoiminnan asiakirjojen digitalisaatio on välttämätön edellytys suomalaisille yrityksille toimia kilpailukykyisesti pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

  Sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja käyttämällä saavutat lukuisia hyötyjä

   • Vältä ylimääräisiä kuluja
    Käyttämällä liiketoiminnan sähköisiä asiakirjoja tiedonvaihto siirtyy tietojärjestelmien väliseksi tiedonvaihdoksi. Kun käytät Peppol-liiketoiminta-asiakirjoja, saat Peppol palveluntarjoajasi kautta yhteyden kaikkiin Peppol verkoston jäseniin, yhdellä yhteydellä. Peppol verkostossa asiakirjojen vaihto ja prosessien läpivienti on määritelty ennalta, joten sinun ei tarvitse erikseen sopia yhteistyökumppaniesi kanssa toimintatavoista.
   • Vältä inhimillisiä virheitä
    Peppol verkossa välitettävät dokumentit tarkistetaan virheiden varalta ennen dokumentin lähettämistä. Varmistut siitä, että lähettämissäsi ja vastaanottamissasi dokumenteissa ei ole huolimattomuusvirheitä esimerkiksi laskujen ja tilausten loppusummissa, mikä helpottaa dokumenttien automaattista käsittelyä.
   • Yhteensopivat prosessit
    Peppol-verkostossa huomioidaan yksittäisten asiakirjojen sijaan prosessit, kuten tilaaminen tai laskutus. Peppol-dokumentteja käyttämällä varmistut siitä, että käyttämäsi dokumentit ovat keskenään yhteensopivia hankinnasta maksuun prosessin joka vaiheessa. Parhaassa tapauksessa vältyt jo olemassa olevan tiedon uudelleensyöttämiseltä.
   • Turvallisuus
    Peppol palveluntarjoajien välillä tiedonsiirto on salattu käyttäen tietoturvallista protokollaa (AS4). Palveluntarjoajat sertifioidaan ja tunnistetaan käyttäen PKI sertifikaatteja. Lisäksi palveluntarjoajille on asetettu yhtenäiset palvelutasovaatimukset, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa verkoston käytettävyys ja liikekumppaneiden tavoittaminen ilman viiveitä. Peppol-viranomainen valvoo alueensa palveluntarjoajia. Suomen Peppol-viranomaisena toimii Valtiokonttori.
   • Kansainvälisyys
    Peppol-verkostossa on palveluntarjoajia ja käyttäjiä yli neljässäkymmenessä maassa ja verkoston käyttö laajenee koko ajan. Tällä hetkellä verkon kattavuus on paras EU:n alueella, mutta uusia maita on liittynyt verkostoon mm. Aasian ja Amerikan mantereilta. Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppolin käyttöä kansallisella alueellaan.
   • Palveluntarjoajan vaihtaminen on helppoa
    Loppukäyttäjänä voit halutessasi vaihtaa Peppol-palveluntarjoajasi toiseen ja Peppol-osoitteesi pysyy silti samana. Nämä muutokset verkossa hoitavat palveluntarjoajat.

 • Kokemuksia Peppol-verkoston hyödyistä

  Yrityksen digitalous -hanke tekee Proof of Concept -kokeiluja yritysten ja palveluntarjoajien kanssa Peppolin hyödyistä. Tuloksista kerrotaan hankkeen työn edetessä.

  Rakennusteollisuus testasi Peppol-hankintasanomia keväällä 2023. Tutustu PoCin tuloksiin täältä.

 • Peppol-palveluntarjoaja

  Peppol-palveluntarjoajiksi kutsutaan sellaisia tahoja, jotka ovat OpenPeppol –yhdistyksen jäseniä ja jotka ovat solmineet Peppol-palveluntarjoajasopimuksen Peppol-viranomaisen kanssa. Peppol-palveluntarjoajien ydintehtävä on toimia yhteyspisteenä (Access Point) Peppol-verkon ja asiakkaidensa välillä. Peppol-palveluntarjoaja voi myös ylläpitää osaa Peppolin osoite- ja kyvykkyysrekisteristä (ACL).

  Peppol-palveluntarjoaja solmii palveluntarjoajasopimuksen sen maan Peppol-viranomaisen kanssa, jossa pääsääntöisesti toimii. Tämä ei vaikuta Peppol-verkon kansainvälisyyteen. Palveluntarjoajilla voi olla asiakkaita missä tahansa maassa. Tällöin tulee huomioida kunkin maan Peppol-viranomaisen mahdollisesti asettamat maakohtaiset vaatimukset Peppolin käytölle. (Peppol Authority Specific Requiremets). Suomen maakohtaisia vaatimuksia on avattu alla. Maakohtaiset vaatimukset koskevat kaikkia sellaisia palveluntarjoajia, joilla on loppuasiakkaita kyseisessä maassa. Esimerkiksi, jos suomalaisella Peppol-palveluntarjoajalla on norjalaisia asiakkaita, tämän tulee noudattaa myös Norjan Peppol-viranomaisen säätämiä maakohtaisia vaatimuksia.

 • Peppol-verkon toiminta

  Peppol-yhteyspisteellä (Access Point) tarkoitetaan Peppol-palveluntarjoajan ylläpitämää järjestelmää, jota käytetään liiketoiminta-asiakirjojen välittämiseen Peppol-verkossa. Peppol-verkon toiminta perustuu nelikulmamalliin. Tällä tarkoitetaan sitä, että loppuasiakkaalle täytyy rakentaa yhteys vain yhden Peppol-palveluntarjoajan yhteyspisteeseen, jonka kautta hän tavoittaa kaikki Peppol-verkkoon liittyneet tahot.

  OpenPeppol–yhdistys on määritellyt sen, miten yhteyspisteiden tulee kyetä viestimään keskenään. Voit tutustua tarkemmin määrityksiin ja ohjeisiin OpenPeppol–yhdistyksen sivuilla. Yhteyspisteen voi rakentaa alusta asti itse, tai voi hyödyntää esimerkiksi jotain näistä OpenPeppolin listaamista valmiista käyttöönotettavista ratkaisuista.

 • Osoitteiston toiminta

  Peppolin osoitteisto on hajautettu. Osoitteiston toimintaan osallistuu OpenPeppolin hallinnoima Service Metadata Locator (SML) -palvelu. Sen lisäksi toiminnassa on hajautetusti lukuisia Address and Cabability Lookup (ACL) palveluita, joita Peppol-palveluntarjoajat ylläpitävät. ACL:n vanha nimi, Service Metadata Publisher (SMP), esiintyy vielä joissakin OpenPeppolin materiaaleissa. Suomen Peppol-viranomainen ylläpitää Suomen kansallista ACL-rekisteriä. Tästä lisää alla.

  Palveluntarjoajat ylläpitävät asiakkaidensa Peppol-osoitteita ja tietoa siitä, mitä liiketoiminta-asiakirjoja nämä voivat käsitellä ACL-palvelussa. ACL-palvelu sisältää myös tiedon siitä, minkä palveluntarjoajan yhteyspisteeseen liiketoiminta-asiakirja tulee teknisesti toimittaa, jotta se päätyy perille oikealle vastaanottajalle. SML-palvelua käytetään sen selvittämiseen, missä ACL-palvelussa loppuasiakkaan tietoja ylläpidetään. OpenPeppol –yhdistys ylläpitää tarkempaa dokumentaatiota sekä ACL:n, että SML:n toiminnasta.
  Kuvio havainnollistaa osoitteiston toimintaperiaatteen.

 • Address and Capability Lookup (ACL)

  Suomen kansallinen ACL-rekisteri

  Suomen Peppol-viranomainen ylläpitää kansallista ACL-rekisteriä. Suomen maakohtaisissa Peppolin käytön vaatimuksissa on säädetty kansallisen ACL-rekisterin käytöstä. Suomen julkisen sektorin organisaatioiden osoitteet tulee ylläpitää palvelussa. Halutessaan Peppol-palveluntarjoaja voi ylläpitää myös muiden suomalaisten organisaatioiden osoitteita palvelussa. Palvelun käyttö on Peppol-palveluntarjoajille maksutonta.

  Suomen kansallinen ACL-rekisteri on integroitu TIEKE:n ylläpitämään verkkolaskuosoite.fi -palveluun. Integraatiolla mahdollistetaan loppukäyttäjälle helppo tapa hakea organisaatioiden verkkolasku- ja Peppol-osoitteet samasta paikasta.

  Suomen kansallinen ACL-rekisteri otetaan käyttöön 1.2.2024. Siirtymäaika, jonka puitteissa Suomen julkisen sektorin organisaatioiden Peppol-osoitteet tulee olla palvelussa, päättyy 1.8.2024.

  Palvelun käyttöönotto Peppol-palveluntarjoajalle

  Käyttääkseen palvelua Peppol-palveluntarjoajan tulee hyväksyä Palvelun käyttöehdot.

  Palveluntarjoaja täydentää käyttöehto-dokumenttiin oman organisaationsa tiedot ja toimittaa dokumentin sähköpostilla osoitteeseen peppol@valtiokonttori.fi. Jotta palveluun saa käyttöoikeudet, tulee Peppol-palveluntarjoajalla olla vähintään yksi suomalainen organisaatio asiakkaanaan. Peppol-palveluntarjoaja ei myöskään saa olla Euroopan unionin tai YK:n asettamien pakotteiden alainen.

  ACL-rekisteriä käytetään API-rajapintojen kautta. Voit tutustua API-rajapintakuvaukseen täällä. Suomen kansallinen ACL-rekisteri perustuu avoimen lähdekoodin phoss-smp toteutukseen.

  Kun Peppol-palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttöehdot ja täyttää palvelun käytön vaatimukset, hänelle myönnetään palvelun käyttöoikeus. Samalla saa käyttöönsä palvelun tukikanavan. Tukikanavaan voi olla yhteydessä vain palveluntarjoajan ennalta vahvistama yhteyshenkilö. Tukipalveluun voi ottaa yhteyttä tukiportaalin kautta tai sähköpostitse. Tarkemmat tiedot annetaan Peppol-palveluntarjoajalle käyttöönoton yhteydessä.

 • Näin voit ryhtyä Peppol-palveluntarjoajaksi

  Peppol-palveluntarjoajaksi ryhtymiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Suomen Peppol-viranomaiseen sähköpostitse osoitteessa peppol@valtiokonttori.fi

  1. Hae OpenPeppolin jäsenyyttä. Ohjeet jäsenyyden hakuun löydät osoitteesta: https://peppol.org/join
  2. Ota yhteyttä Peppol-viranomaiseen ja ilmaise halukkuutesi toimia Peppol-palveluntarjoajana. Tämä käynnistää tarvittavan prosessin Peppol-viranomaisen päässä. Suomen Peppol-viranomaisena toimii Valtiokonttori.  Sähköpostiosoite: peppol@valtiokonttori.fi
  3. Peppol-viranomainen järjestää aloituspalaverin palveluntarjoajan kanssa
  4. Toimita Peppol-viranomaiselle tarvittavat dokumentit
  5. Peppol-palveluntarjoaja allekirjoittaa vakiomuotoisen Service Provider Agreement sopimuksen Suomen Peppol-viranomaisen eli Valtiokonttorin kanssa. Vakiomuotoinen sopimus on luettavissa Peppolin Confluense sivuilta.

  Jotta voi ryhtyä Peppol-palveluntarjoajaksi, palveluntarjoajan täytyy läpäistä OpenPeppolin asettamat vaatimukset. Tätä varten OpenPeppol ylläpitää testipenkkiä. Tutustu OpenPeppolin sivuilta löytyviin ohjeisiin tarvittavien testien läpäisemisestä.

  1. Pyydä PKI-testisertifikaattia (PKI TestCertificate) OpenPeppolin Service Deskistä. Palveluntarjoaja voi pyytää testisertifikaattia OpenPeppolin jäsenhakemuslomakkeen allekirjoituksen perusteella.
  2. Kun testaus onnistui, voit pyytää PKI-tuontantosertifikaattia (PKI ProductionCertificate) Peppolin Service Deskistä. Tätä varten palveluntarjoaja tarvitsee kopion allekirjoitetusta Service Provider Agreementista.
  3. Peppol-viranomainen ja OpenPeppol hyväksyvät yhteistyössä PKI-testi ja tuotantosertifikaatit.
  4. OpenPeppol lähettää palveluntarjoajalle aktiivisen PKI-sertifikaatin testi- ja tuotantoverkkoon.
  5. OpenPeppol lisää palveluntarjoajan tiedot sertifioitujen palveluntarjoajien luetteloon ja lähettää palveluntarjoajalle Peppol-palveluntarjoajan logot käytettäväksi.
  6. Sertifikaatit vanhenevat kahdessa vuodessa, minkä jälkeen sertifikaatit on uusittava.
 • Peppol-osoite

  Suomalaisten organisaatioiden tulee käyttää Peppol-verkoston varsinaisena osoitteena niin sanottua OVT-tunnusta, jonka muoto on 0216:003712345678ABCDE, jossa:

  • 0216 on niin kutsuttu koodistotunnus (Scheme-ID), joka kertoo järjestelmälle minkä koodin mukainen varsinainen osoite on. Käyttäjän ei tarvitse yleensä tätä itse ilmoittaa. Suomalaisilla organisaatioilla koodistotunnus on 0216. Peppolissa eri maiden käyttämät koodistotunnukset löydät täältä.
  • 0037on kiinteä ja muuttumaton arvo
  • 12345678on organisaation Y-tunnus ilman tarkistusmerkkiä edeltävää tavuviivaa
  • ABCDEon vapaaehtoinen käyttäjän vapaasti valitsema viiden merkin tarkenne, joka saa sisältää isoja kirjaimia (A-Z) tai numeroita (0-9).

  Esimerkkejä

  Esimerkki-Erkki Oy:
  Y-tunnus: 1234567-8
  OVT tunnus: 003712345678
  Peppol-osoite 0216:003712345678

  Esimerkki-Enni Oy:
  Y-tunnus: 8765432-1
  OVT tunnus: 003787654321ENNI1
  Peppol-osoite 0216:003787654321ENNI1

  XML-muodossa osoite näyttää esimerkiksi tältä:
  <cbc:EndpointID schemeID”0216″>003787654321ENNI1</cbc:EndpointID>

  0216 OVT-tunnuksen tarkka määritelmä on ladattavissa tästä.

  Peppol-palveluntarjoajasi huolehtii Peppol-osoitteesi ilmoittamisesta osoitereksiteriin.

 • Suomen maakohtaiset vaatimukset

  • Suomessa toimivien yritysten tulee käyttää Peppol-osoitteessaan (Participant ID) Peppolin käyttämän ICD koodilistan0216 mukaista OVT-koodia.
  • Suomessa toimivien Peppol-palveluntarjoajien tulee tarkistaa, että heidän asiakkaidensa Peppol-osoitteissa oleva y-tunnus vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereissä olevaa y-tunnusta.
  • Palveluntarjoajien on tarkastettava asiakkaidensa Peppol-osoitteiden ajantasaisuus vuosittain.
  • On suositeltavaa, että palveluntarjoajien Peppol-prosessit ovat ISO27001-yhteensopivia, tai heidän prosessinsa ovat yhteensopivia jonkin muun vastaavan, Traficomin hyväksymän sertifikaatin kanssa.
  • Palveluntarjoajien on raportoitava vuosittain transaktiomäärät dokumenteittain Suomen Peppol-viranomaiselle. Tämä raportointi korvataan yhteisellä Peppolin laajuisella raportointisäännöksellä vuodesta 2024 alkaen.
  • Palveluntarjoajien on perustettava Suomen julkisen sektorin organisaatioiden osoitteet Suomen Peppol-viranomaisen ylläpitämään ACL rekisteriin.
  • Palveluntarjoajien on toimeenpantava kolmen työpäivän kuluessa asiakkaidensa pyytämät muutokset ACL-rekisterin tai Peppol-yhteyspisteen (Access Point) vaihtamisen osalta.

  Kaikkien maiden maakohtaiset vaatimukset löytyvät Peppolin sivuilta.