Hyppää sisältöön

Uusi hanke edistää yritysten taloushallinnon digitalisoitumista

Suomalaisten yritysten arjen helpottamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on asetettu kansallisia tavoitteita, joiden avulla yritysten taloushallintoa pyritään digitalisoimaan. Näitä tavoitteita edistämään työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Yrityksen digitalous -hankkeen vuosille 2021–2024.

Yrityksen digitalous -hanke luo edellytykset yritysten siirtymiseksi reaaliaikatalouteen, jossa esimerkiksi laskut ja kuitit ovat sähköisiä, ja liiketoimintaa koskeva tieto liikkuu sujuvasti eri järjestelmien välillä. Valtiokonttori kehittää verkkolaskutusta ja eKuittia, jotka yhdessä mahdollistavat reaaliaikaisen taloushallinnon. Yritysten laaja hankintasanomastandardien käyttöönotto tukee myös osaltaan taloushallinnon automatisointia.

Rakenteista tietoa ja sen käsittelyä

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella (real-time economy, RTE) tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketapahtumat perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Tavoitteena on yritysten digitalouden ekosysteemi, jossa palvelut ovat yhteen toimivia ja keskustelevat keskenään. Yritysten keskeiset liiketoimintatiedot liikkuvat rakenteisessa muodossa sähköisinä ja ajantasaisina. Reaaliaikaisen tiedon avulla yritykset saavat helposti kokonaiskuvan taloudestaan, voivat itse hallita tietojaan ja hyödyntää niitä paremmin toiminnassaan.

Digitaalisuuden avulla pystytään hoitamaan myös viranomaisvelvoitteet vaivattomasti ja hallinnollinen taakka pienenee. Viranomaisille ajantasaiset taloustiedot antavat mahdollisuuden tarjota nykyistä parempia palveluita.

Hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin edistää digitalisaatiota ja reaaliaikaista taloutta.

Hanke toteutetaan kumppanuusyhteistyönä

Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on, että viranomaiset, yritykset, taloushallinnon palveluntarjoajat sitoutuvat muutokseen ja osallistuvat yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen työ muodostaa pohjan digitalouden jatkokehitykselle.

Yrityksen digitalous -hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Hankkeessa ovat mukana Valtiokonttori, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto ja Tilastokeskus. Hankkeeseen osallistuvat myös Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry sekä liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja sille on haettu rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Euroopan unionin neuvosto tekee lopullisen rahoituspäätöksen kesän 2021 aikana. 

Lisätietoja:
Keijo Kettunen
puh. 029550240, keijo.kettunen@valtiokonttori.fi

TEM:n tiedote hankkeen asettamisesta
PRH:n tiedote hankkeen asettamisesta

◄ Kaikki uutiset