Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin vastuullisuusraportti 2021 kertoo kestävää kehitystä edistävästä työstämme

”Usein vastuullisuus tarkoittaa kokonaisnäkemyksen muodostamista siitä, onko toiminta Valtiokonttori arvojen mukaista.” - Mikko Kangaspunta, ToimialajohtajaValtiokonttorin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu 29.4.2022. Vastuullisuusraportilla Valtiokonttori viestii sidosryhmilleen kestävää kehitystä edistävästä työstään, noudattaen Valtiokonttorin ministeriöille, virastoille ja laitoksille 2.9.2021 antamaa ohjetta valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnista. Valtiokonttorin toiminnan vastuullisuuden perustana ovat viraston arvot ja strategia sekä hyvää hallintoa koskevat säännökset.

Vastuullisuusraportin painopiste on viraston ”kädenjäljessä” eli siinä, miten Valtiokonttori tehtäviään hoitamalla voi vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Raportoinnin kohteeksi vuodelta 2021 on valittu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Raportti nostaa esiin yhteensä 15 eri Valtiokonttorin tehtävää, jotka edesauttavat näiden tavoitteiden toteutumista.

Raportissa kuvataan myös viraston ”jalanjälki” eli negatiiviset vaikutukset sen toimintaympäristöön. Jalanjälkiosiossa keskitytään Valtiokonttorin toiminnan ympäristövaikutuksiin. Ympäristöjalanjäljen pääalueiksi on tunnistettu energia ja vesi, liikkuminen, hankinnat sekä jätteet. Raportissa kuvataan Valtiokonttorin tunnuslukuja ja seurantatietoja näiltä alueilta. Samalla kerrotaan, mitä toimia virasto on vuonna 2021 tehnyt toimintansa jalanjäljen pienentämiseksi.

”Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistävän kädenjäljen osalta kyse on näkyväksi tekemisestä. Valtion toiminta on itsessään vastuullista, mutta on tärkeää tuoda aikaansaannokset myös esille ja arvioitavaksi. Yhtä tärkeää on kuvata jalanjälkemme, jotta voimme parhaamme mukaan osoittaa olevamme tosissamme erilaisten vastuullisuuteen liittyvien osa-alueiden edistämisessä”, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kuvaa vastuullisuusraportoinnin merkitystä.

Tutustu Valtiokonttorin vastuullisuusraporttiin 2021 (PDF) >

Poimintoja vastuullisuusraportista >

Lue lisää vastuullisuudesta Valtiokonttorissa >

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Santtu Mäkinen, santtu.makinen(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset