Hakutulokset

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat (22.–23.11.) pureutuivat erityisesti raportointiprosessin käynnistämiseen sekä raportissa tarkasteltavien mittareiden valintaan. Työpajoissa hahmoteltiin selkeitä askelmerkkejä sille, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja annettiin osallistujille ideoita ja vinkkejä raportoinnin eri osa-alueiden pohtimiseen. Tapetilla olivat esimerkiksi oikeiden vastuuhenkilöiden valinta raportin tekoon sekä raportointityön aikataulutus. Työpajojen tarkoituksena oli orientoida osallistujia raportoinnin aloittamiseen ensimmäisen raportin julkaisun lähestyessä. Ensimmäiset..
Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Vastuullisuus näkyväksi: Raportointiprosessin käynnistäminen

Syksyn ensimmäisessä työpajasarjassa keskitytään vastuullisuusraportointiprosessin käynnistämiseen. Järjestämme kaksi samansisältöistä työpajaa: Maanantaina 22.11. klo 13.00–15.00 ja Tiistaina 23.11. klo 10.00–12.00. Työpajat toteutetaan virtuaalisina ja kumpaankin tilaisuuteen järjestetään eTUVE-linkki. Työpajoissa ääni kulkee Teamsillä, mutta työskentely tapahtuu erillisessä Howspace-työtilassa, jonne osallistujat saavat henkilökohtaiset linkit. Työpajan alustava ohjelma Alustuspuheenvuorot Raportoinnin vastuuttaminen ja prosessin käynnistäminen Mittarit ja data: Esimerkkejä mittareista..
Vastuullisuus näkyväksi: Raportointiprosessin käynnistäminen

Näin meillä – Valtiokonttorin ajatuksia vastuullisuudesta raportoimiseen

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja oman toiminnan vaikuttavuus globaaleihin haasteisiin – mikä abstrakti käsitteiden viidakko! Mitä hyötyä vastuullisuusraportoinnin laatimisesta on valtiolla? Ja ennen kaikkea, miten päästä prosessissa alkuun? Valtiokonttori on laatinut koosteen siitä, miten virastossa on lähdetty suunnittelemaan ja laatimaan keväällä 2022 julkaistavaa vastuullisuusraporttia. Raportin laatimista ohjaa valtionhallinnon yhtenäinen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva..
Näin meillä – Valtiokonttorin ajatuksia vastuullisuudesta raportoimiseen

Vastuullisuus näkyväksi -työpaja: Kädenjäljen mittaaminen

Kun oman ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan kannalta tärkeimmät Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet on tunnistettu, miten löytää oikeat mittarit oman toiminnan kädenjäljelle? Mitä mittaamisessa tulisi huomioida? Miten päästä teoriasta käytäntöön? Näihin ja moniin muihin vastuullisuusraportoinnin ajankohtaisiin kysymyksiin saat vastauksia huhtikuussa 2021 järjestettävissä Vastuullisuus näkyväksi -työpajoissa. Työpajat ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen työpajaan...
Vastuullisuus näkyväksi -työpaja: Kädenjäljen mittaaminen

Vastuullisuudesta raportoiminen tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Valtionhallinnon organisaatiot rakentavat toiminnallaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Mikä on kunkin valtion viraston tai laitoksen rooli maailmanlaajuisten kestävyyshaasteiden ratkaisussa? Ensimmäinen yhteenveto valtionhallinnon vastuullisuustyöstä laaditaan keväällä 2021. Nyt onkin aika tutustua Agenda2030-ohjelmaan ja tunnistaa, mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ovat oman viraston tai laitoksen toiminnan kannalta kaikkein merkityksellisimmät. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia keskittymään vastuullisuusraportoinnissaan siihen, millaisen kädenjäljen..
Vastuullisuudesta raportoiminen tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Talouden toimintaympäristö valtiolla on ollut viime vuosina valtavassa murroksessa. Perinteisesti toiminta on perustunut toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan – budjetointiin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö, Big data, uudet älykkäät järjestelmät, ohjelmistorobotiikka ja data-analyysit. Lisäksi talousammattilaisten vuoropuhelu johdon tärkeänä kumppanina on korostunut. Näin HAUS kuvailee uuden talousjohtamisen koulutusohjelman taustalla vaikuttavia..
Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Vastuullisuusraportointi vahvistaa ymmärrystä vastuullisuustyön vaikutuksista

Monet ehkä kyllästymiseen asti toistetut ilmiöt, kuten kansalliset ja globaalit kestävyyshaasteet ja yhteiskunnan muutosnopeus ovat myös vastuullisuusraportoinnin yleistymisen taustalla. Korkea koulutustaso ja valtava saatavilla olevan tiedon määrä on johtanut siihen, että yhteisöihin kohdistuu hyvinkin ankaria odotuksia sidosryhmien suunnalta. Jos jossain huomataan ongelma, yhä useammin ongelman aiheuttajaa tai ongelman ilmenemispaikkaa painostetaan reagoimaan siihen erilaisilla muutoksilla. Valtionhallinnon..
Vastuullisuusraportointi vahvistaa ymmärrystä vastuullisuustyön vaikutuksista

Yhteensä 7 hakutulosta.