Hyppää sisältöön

Raportti: Kestävä kehitys tärkeä osa valtionhallinnon ydintehtävää

Valtiokonttorin koostama yhteenveto valtionhallinnon vastuullisuusraporteista antaa kattavan kuvauksen siitä, miten ministeriöt, virastot ja laitokset edistävät kestävää kehitystä. Yhdessä valtionhallinto edistää kaikkien kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Yhteensä 46 ministeriötä, virastoa ja laitosta julkaisi vastuullisuusraportin vuodelta 2021 heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

Vastuullisuusraporteissaan valtionhallinnon organisaatiot ovat tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista ne voivat edistää. Vastuullisuudesta raportoimisen tarkoituksena on tehdä vastuullisuus näkyväksi ja viestiä avoimesti, miten yhteisten varojen käytössä huomioidaan kestävä kehitys.

Yleisimmin raporteissa tunnistettiin vastuullisen kuluttamisen, ilmastotoimien sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon tavoitteiden edistäminen. Raporteilla kuvataan myös, miten organisaatio huolehtii toiminnastaan aiheutuvista suorista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ympäristöönsä.

Vastuullisuudesta raportoiminen tärkeää myös valtionhallinnossa

Vastuullisuusraportointi kannustaa organisaatioita kiinnittämään huomiota oman toiminnan vaikutusmahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämiseksi. Samalla raportointi paljastaa organisaatiolle mahdolliset haasteet oman toiminnan kestävyysnäkökulmien huomioimisessa ja tiedonhankinnassa. Se osoittaa myös, jos organisaatio ei pysty kertomaan asioista toivomallaan tarkkuudella.

Kestävän kehittämisen kannalta on olennaista määritellä toiminnan seurannan tueksi mittarit, jotka yhdistävät lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja kestävän kehityksen tavoitteet.

– Vastuullisuustyö heijastaa vahvasti aikaansa, ja tavoitteiden muuttuessa myös toiminnan täytyy muuttua. Jatkuva, yhdenmukainen raportointi mahdollistaa työn edistymisen arvioimisen. On ollut hienoa seurata, kuinka moni organisaatio tekee vastuullisuuttaan näkyväksi, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Kestävä kehitys huomioidaan yhteisten varojen käytössä

Vastuullisuutta tarkastellaan tänä päivänä kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on kansakuntana ja kansainvälisessä yhteistyössä sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän takia kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen myös valtionhallinnon vastuullisuustyölle.

Valtionhallinto on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, jonka odotetaan lähtökohtaisesti toimivan avoimesti, läpinäkyvästi, vastuullisesti ja kestävästi. Kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen vaatii aktiivisia toimia ja seurantaa. Vaikka Suomi on menestynyt hyvin YK:n kestävän kehityksen maavertailussa, useassa ekologiseen kestävyyteen liittyvässä tavoitteessa Suomi on vielä kaukana maalista. Maavertailussa selvitetään vuosittain, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita.

Vastuullisuudesta raportoitiin ensimmäistä kertaa yhtenäisesti

Ensimmäiset yhtenäiset valtionhallinnon vastuullisuusraportit julkaistiin vuonna 2022 Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti. Yhteenvedossa tarkastellaan yhteensä 49 raporttia, joista 46 on ministeriöiden, virastojen ja laitosten laatimia. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti raportoivat myös Kansaneläkelaitos, Senaatti-konserni ja Työterveyslaitos. Tarkastellut raportit julkaistiin viimeistään heinäkuussa 2022.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi – Yhteenveto ministeriöiden, virastojen ja laitosten vastuullisuusraporteista > (päivitetty 10.10.2022)
Visualisoitu tiivistelmä yhteenvetoraportista >

Valtionhallinnossa julkaistut vastuullisuusraportit kootusti >
Raportti: Sustainable Development Report 2022 >
Agenda2030-toimintaohjelma >

Tallenne raportin julkistustilaisuudesta:

Lisätietoja:
vastuullisuusasiantuntija Katri Kanerva, puh. 0295 50 3364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi

Haastattelupyynnöt:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset