Hyppää sisältöön

Uusi palvelu kokoaa työkaluja elpymis- ja palautumisrahoitusta myöntäville viranomaisille

Palvelun avulla EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitusta myöntävät viranomaiset seuraavat ja raportoivat varojen käyttöä läpinäkyvästi ja lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Elpymisrahoitusta myöntävät viranomaiset saavat käyttöönsä

  • tietojärjestelmät
  • tuki- ja ohjemateriaalia
  • koulutusta ja neuvontaa
  • ajankohtaista tietoa elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteiden etenemisestä.

Palvelun kohderyhmänä EU:n rahoitusta myöntävät viranomaiset

Palvelusivulle on koottu tietojärjestelmät ja ohjeita, joiden avulla EU:n rahoitusta myöntävät viranomaiset ja ministeriöt raportoivat toimenpiteistä elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) erityisehtojen mukaisesti.

Verkkosivulle on lisäksi koottu perustietoa, keskeinen lainsäädäntö ja viranomaisasiakirjat sekä muutamia vinkkejä viestintään.

Suomi saa rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Rahoitusta yrityksille ja muille toimijoille Suomessa myöntävät tukiviranomaiset, kuten Business Finland, Suomen Akatemia, KEHA-keskus ja Traficom. Tukiviranomaisten lisäksi rahoitusta myöntävät ministeriöt.

Elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) tuetaan taloudellisesti EU-maita koronakriisin sosioekonomisten vaikutusten lievittämiseksi. EU:n neuvosto hyväksyi Suomen kansallisen suunnitelman rahoituksen hyödyntämiseksi 29. lokakuuta 2021.

Valtiokonttorin tehtävänä elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonnan valmistelu

Valtiokonttori vastaa elpymis- ja palautumisrahoitusta myöntävien viranomaisten käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta sekä ohjaa ja valvoo rahoitusta myöntäviä viranomaisia. Tämän tehtävän on Valtiokonttorille määrännyt valtiovarainministeriö, jolle Valtiokonttori raportoi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista. Valtiokonttorin tehtävät ja toimivaltuudet määritellään elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa koskevassa laissa, jota valmistellaan valtiovarainministeriössä.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelu

Lisätiedot

rrp@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset