Hakutulokset

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat (22.–23.11.) pureutuivat erityisesti raportointiprosessin käynnistämiseen sekä raportissa tarkasteltavien mittareiden valintaan. Työpajoissa hahmoteltiin selkeitä askelmerkkejä sille, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja annettiin osallistujille ideoita ja vinkkejä raportoinnin eri osa-alueiden pohtimiseen. Tapetilla olivat esimerkiksi oikeiden vastuuhenkilöiden valinta raportin tekoon sekä raportointityön aikataulutus. Työpajojen tarkoituksena oli orientoida osallistujia raportoinnin aloittamiseen ensimmäisen raportin julkaisun lähestyessä. Ensimmäiset..
Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Analyysi: tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa tunnistettiin kestävän kehityksen tavoitteita ahkerasti. Analyysi tavoitevalinnoista kertoo, että vähintään kolme organisaatiota oli tunnistanut kunkin kestävän kehityksen tavoitteen toimintansa kannalta merkittäväksi. Vaikutusmahdollisuudet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikkiin tavoitteisiin. Valtiokonttorin ohjeessa valmistautumisesta valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia pyydettiin tunnistamaan 3–5 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista organisaatiot voivat omalla toiminnallaan..
Analyysi: tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet valtionhallinnossa

Valtionhallinnon vastuullisuustyö näkyväksi

Valtiokonttori kannustaa syyskuussa 2021 julkaistulla ohjeella kaikkia valtionhallinnon organisaatioita kertomaan avoimen vastuullisuusraportoinnin avulla muulle yhteiskunnalle omasta roolistaan kestävän kehityksen mahdollistamisessa. Lisäksi yhtenäinen raportointikehys auttaa luomaan kokonaiskuvan valtionhallinnon organisaatioiden kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä. – Koko valtionhallinnolle yhteisen raportointikehikon avulla on mahdollista saada yhteismitallista ja kumuloitavaa tietoa toiminnan vastuullisuudesta. Valtiokonttorin antaman ohjeistuksen tavoitteena on auttaa ja..
Valtionhallinnon vastuullisuustyö näkyväksi

Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kriisitilanteissa

Toimintaympäristön tapahtumien ja lainsäädännön muutosten ennakointi, vaikuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja vastuullisuuteen perustuva viranomaistoiminta ovat kriittisiä tekijöitä myös koronakriisin koettelemassa maailmassa. Vastuullisuudesta raportoiminen laajentaa tietopohjaa ja auttaa johtamisessa. Valtiokonttori on päivittänyt verkkosivujensa sisältöä ja palvelusivulta löytyy nyt konkreettiset askeleet vastuullisuustyön edistämiseksi valtiolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista määrätty osa valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia...
Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kriisitilanteissa

Yhteensä 5 hakutulosta.