Hyppää sisältöön

Kuntatalouden tietopalveluprojekti päättyi

Projektille asetettiin neljä vuotta sitten tavoitteeksi, että automatisoidun talousraportoinnin avulla tarjotaan välineet laadukkaalle ja ajantasaiselle tiedolla johtamiselle ja tiedon hyödyntämiseen kuntakentän päätöksenteossa. Lisäksi edellytettiin, että tietopalveluun raportoitaessa käytetään yhteisesti määriteltyjä tietosisältöjä ja että raportointi tapahtuisi automatisoidusti. Kuntien raportoimat tiedot tulisi olla saatavilla avoimesti, ajantasaisina ja vertailukelpoisina.

Kuntatalouden tietopalvelu on nyt tuotannossa.

Valtiokonttorin tehtäväksi on määritelty toimia kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä. Lisäksi Valtiokonttorin on julkaistava muut kuin henkilötietoja sisältävät taloustietovarannon tiedot yleisessä tietoverkossa. Kuntien taloustiedonkeruuvastuu siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuodenvaihteessa.

Taloustietojen raportointi perustuu XBRL-taksonomiaan, joka on muodostettu entisten JHS-suositusten pohjalta. Raportoinnista määrätään Valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön asetuksilla. JHS- järjestelmän lakkautuksen jälkeen ohjeistus siirrettiin AURA-käsikirjaan, joka on saatavilla Valtiokonttorin Määräykset ja ohjeet -sivustolta.

Raportointi tapahtuu mahdollisimman automatisoidusti kuntien lähdejärjestelmistä XBRL-muotoisena aineistona. Tietopalvelu vastaanottaa myös CSV-muotoista aineistoa muuntaen sen itse XBRL-muotoon. Tietojen raportoinnin toivotaan tapahtuvan pääasiassa suomi.fi -palveluväylää hyödyntäen, mutta aineistoa voi toimittaa tietopalveluun myös itse palvelun kautta liitetiedostona. Niille kunnille, jotka eivät vielä ole automatisoinnin tavoitteessa maalissa, tarjotaan väliaikainen mahdollisuus tietojen raportointiin Excel-tiedonsyöttösovelluksen avulla.

Kaikki kuntien hyväksymät talousaineistot julkaistaan välittömästi avoimessa rajapinnassa. Lisäksi aineistosta on saatavilla raportteja ja näkymiä Tutkihallintoa.fi:ssä.

Vuosi 2021 pyörähti käyntiin kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelmatietojen raportoinnilla. Seuraavaksi odotetaan huhtikuussa neljännesvuositietoja niin kunnilta, kuntayhtymiltä, kuntien liikelaitoksilta kuin vesihuollon taseyksiköiltäkin. Tästä raportointi sitten jatkuu tasaisesti ympäri vuoden ja viimeisimmät raportointikokonaisuudet ovat kertaalleen tietopalveluun raportoituna vuoden 2022 aikana.

Kuntatalouden tietopalvelun tiimin tavoittaa parhaiten osoitteesta kuntadata@valtiokonttori.fi, jonne toivotaan yhteydenottoja automatisoituun talousraportointiin, Kuntatalouden tietopalveluun, testaukseen, kirjanpitoon yms. liittyvissä asioissa.

Lisää projektin vaiheista blogissa >

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Anne Melanen, puh 0295 50 2412, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset