Hakutulokset

Sähköistä hankintasi! -webinaari

Sähköistä hankintasi! -webinaarisarja saa jatkoa. Tällä kertaa pohditaan tilausprosessia, kun kansainvälisen OpenPEPPOL-yhdistyksen projektinjohtaja Are Berg kertoo pian alkavasta tilausprosessiprojektista. Sen jälkeen siirrymme keskustelemaan siitä,  kuinka voimme kansallisesti vaikuttaa projektin tuloksiin. Tule mukaan vaikuttamaan! Tähän ja kaikkiin muihin Sähköistä hankintasi! -sarjan webinaareihin voit ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen rte@valtiokonttori.fi, jolloin lisäämme sinut sarjan postituslistalle. Työkokouksen agenda: OpenPEPPOL Advance..
Sähköistä hankintasi! -webinaari

Peppolin prosessi- ja tietomallit pähkinänkuoressa

Kuten kesäkuussa julkaistussa blogikirjoituksessani totesin, valtio edistää käynnistyneessä Real-Time Economy (RTE) -hankkeessaan EU-alueella nopeasti laajenevan Peppol-verkoston käyttöönottoa Suomessa. Peppol ei ole fyysinen verkko, vaan pikemminkin..
Peppolin prosessi- ja tietomallit pähkinänkuoressa

Tilaus-toimitussanomanvälityksen sähköistäminen

Suomea on perinteisesti pidetty edelläkävijänä verkkolaskutuksen saralla. Meillä on kuitenkin edelleen paljon tehtävää verkkolaskutuksen tietosisältöjen standardoinnissa ja laadun kehittämisessä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt sanomanvälityksen sähköistäminen..
Tilaus-toimitussanomanvälityksen sähköistäminen

eKuitin käyttöönotosta hyötyvät kaikki

RTE:ssä, eli yritysten reaaliaikataloushankkeessa, edistetään verkkolaskun, hankintasanomien ja rakenteisen digitaalisen kuitin, eli eKuitin, käyttöönottoa. Näiden rakenteisten tietosisältöjen avulla on mahdollista automatisoida taloushallinnon prosesseja ja keventää..
eKuitin käyttöönotosta hyötyvät kaikki

eKuitin hyödyt yritysten käyttöön 2025 mennessä

Reaaliaikatalouden edistämishankkeen tavoitteena on saada 20 prosenttia yritysten välisistä kuiteista rakenteisiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä yritysten välisistä kuiteista jo 80 prosenttia kulkisi rakenteisessa muodossa. Tavoitteella on merkittävä kustannussäästö yrityksille. Paperikuitin tilalle käyttöönotettavan eKuitin on arvioitu hyödyttävän yrityksiä vuosittain satojen miljoonien eurojen edestä, kun manuaalinen työ vähentyy. Tällä hetkellä kuittien..
eKuitin hyödyt yritysten käyttöön 2025 mennessä

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa huhtikuusta 2021 alkaen vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Muutoksen tavoitteena on yritysten ja julkishallinnon laskutuksen ohjaaminen sähköiseen muotoon.  Millainen on Eurooppa-normin mukainen verkkolasku? Mitä yrittäjän täytyy huomioida Eurooppa-normin mukaiseen verkkolaskutukseen siirtymisessä? Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen tarkistuksen eli validoinnin tavoitteena on parantaa verkkolaskuissa olevien tietojen oikeellisuutta. Väärin muodostettujen tietojen tarkistus ja oikaisu kuormittavat taloushallinnon toimintaa...
Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa

Suomalaisten yritysten arjen helpottamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on asetettu kansallisia tavoitteita, joiden avulla yritysten taloushallintoa pyritään digitalisoimaan. Yritysten digitalisaation tavoitteena on tehdä sähköisten tositteiden liikuttamisesta ja yritysten arjen taloushallinnosta entistä sujuvampaa. Osana laajempaa reaaliaikataloushanketta Valtiokonttorin uudessa reaaliaikatalouden yksikössä kehitetään verkkolaskutusta ja eKuittia, jotka yhdessä mahdollistavat reaaliaikaisen taloushallinnon. Lisäksi yksikön tavoitteena on yritysten laaja hankintasanomastandardien..
Suomi edelläkävijäksi yritysten digitaloudessa

Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2026 on valmistunut

Palkeet on yhteistyössä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa valmistellut valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen kehittämisen painopisteet vuosille 2021–2026. Tiekartassa huomioidaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen strategiset linjaukset ja sen toimeenpano tapahtuu Palkeiden hyväksytyn kehityssalkun sekä Valtiokonttorin tai valtiovarainministeriön omistamien projektien kautta. Toimeenpanossa käytetään valtion yhteistä hankesalkkuratkaisua ja se tarkentuu vuosittain, kun eri teema-alueiden sisältö..
Valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2026 on valmistunut

Pohjoismaihin yhteinen reaaliaikatalous: Taloushallinnon digitalisoinnilla helpotetaan pk-yritysten arkea

Pohjoismaihin on tavoitteena rakentaa sähköinen liiketoiminta-alue, jossa liiketoimintatiedot liikkuvat automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti sekä yrityksiltä yrityksille että yrityksiltä viranomaisille.  Pohjoismaiset elinkeinoministerit hyväksyivät 1. syyskuuta Nordic Smart Government (NSG) -hankkeen tekemän toimintasuunnitelman reaaliaikatalouden toteuttamiseksi Pohjoismaissa. Reaaliaikatalous helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea ja säästää rahaa. NSG-hankkeen arvion mukaan kaksi miljoonaa pohjoismaista pk-yritystä säästävät 500 miljoonaa euroa..
Pohjoismaihin yhteinen reaaliaikatalous: Taloushallinnon digitalisoinnilla helpotetaan pk-yritysten arkea

Pirjo Ilola

Pirjo Ilola on taloushallinnon asiantuntija ja verkkolaskun osaaja. Taloushallinnon automatisointi, reaaliaikainen taloushallinto ja siihen kiinteästi liittyvät verkkolasku ja eKuitti ovat Pirjon heiniä. Pirjo edustaa Suomea myös EU-komission verkkolaskun työryhmässä, jossa hän edistää verkkolaskutusta Eurooppa-tasolla.
Pirjo Ilola

Taloushallinnon muutos vaatii viisasta johtamista

Valtion taloushallinnon ammattilaiset kokoontuivat jälleen Finlandia-talolle viettämään jo perinteeksi muodostunutta valtion taloushallintopäivää. Vuoden 2019 ajankohtaisia teemoja olivat hallitusohjelma, reaaliaikatalous ja tiedolla johtaminen. Päivän aikana kuultiin myös havaintoja vuoden 2018 tilintarkastuksesta ja pohdittiin, miten valtion tarkastustoimintaa voisi kehittää tulevina vuosina. Euroopan taloustaivaalle on kasautunut pilviä enemmän kuin ennusteet antoivat olettaa. Maailmantalouden kasvun vaimentuminen heijastuu Suomen talouteen,..
Taloushallinnon muutos vaatii viisasta johtamista

Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolasku on erinomainen ja nopea keino välittää lasku asiakkaalle. Digitalisaatio mahdollistaa sähköisen laskujenkäsittelyn ja parantaa poikkeustilanteisiin varautumista. Verkkolasku on samalla myös edellytys taloushallinnon automatisaatiolle. Verkkolasku parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, mikä näkyy esimerkiksi säästyneinä kustannuksina. Joitakin poikkeuslupia lukuun ottamatta valtionhallinto on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Valtio käsittelee sähköiset laskut pääosin automaattisesti, mikä on lisännyt taloushallinnon tuottavuutta...
Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Suomen valtio on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Edelleen on kuitenkin jouduttu antamaan erinäisistä syistä poikkeuslupia paperilaskujen vastaanottamiseen. Tämä ei tunnu kovin viisaalta ja kestävältä..
Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Vähemmän puhetta ja enemmän tekoja eKuitin hyväksi

Valtiokonttorin eKuitti-pilotit alkavat valtionhallinnossa loka-joulukuussa 2019. Pilotoinnin päätavoitteena on selvittää, mitä kaikkea sähköisen kuitin osalta tulee kehittää ennen kuin paperikuitit voidaan jättää historiaan. Pilotoinnin tavoitteena..
Vähemmän puhetta ja enemmän tekoja eKuitin hyväksi

Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä

Hallitusohjelman mukaan Suomesta halutaan tehdä reaaliaikatalouden edelläkävijä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tiedot liiketapahtumista voivat siirtyä sähköisessä muodossa ja reaaliaikaisesti yritykseltä toiselle ja yrityksiltä viranomaisille. Jotta tietojen vaihto toteutuisi automaattisesti, tarvitaan kuitit ja laskut sähköisessä muodossa, kuten hallitusohjelmassa kannustetaan. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että viranomaisten sähköisiin palveluihin panostaminen luo pohjaa yritysten uusille innovaatioille ja parhaimmillaan vähentää..
Nordic Smart Government -hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteisiin taloustiedon hyödyntämisestä

Yhteensä 20 hakutulosta.