Hakutulokset

Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtio ottaa huhtikuusta 2021 alkaen vastaan vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Muutoksen tavoitteena on yritysten ja julkishallinnon laskutuksen ohjaaminen sähköiseen muotoon.  Millainen on Eurooppa-normin mukainen verkkolasku? Mitä yrittäjän täytyy huomioida Eurooppa-normin mukaiseen verkkolaskutukseen siirtymisessä? Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen tarkistuksen eli validoinnin tavoitteena on parantaa verkkolaskuissa olevien tietojen oikeellisuutta. Väärin muodostettujen tietojen tarkistus ja oikaisu kuormittavat taloushallinnon toimintaa...
Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen oikeellisuuden tarkistus alkaa huhtikuussa

Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Valtio pystyy lähettämään Eurooppa-normin mukaisia laskuja, mutta ottaa toistaiseksi vastaan myös Eurooppa-normia vastaamattomia, vanhempia verkkolaskuversioita. Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki ohjaa yritysten ja julkishallinnon laskutusta sähköiseen muotoon. Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019) astuu voimaan 1. päivä huhtikuuta 2020. Tämän lain nojalla valtionhallinnolla on valmius lähettää ja ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa..
Valtionhallinto hyväksyy toistaiseksi myös Eurooppa-normia vastaamattomia vanhempia verkkolaskuversioita

Valtion laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojektissa tapahtuu

Käyttöönottoasiakaskohtaiset myynti- ja ostolaskuliittymä -projektit käynnistyvät helmikuun 2020 alussa. Projekteissa toteutetaan käyttöönottoasiakkaan myyntilaskuliittymän (Invoice Sending) ja ostolaskuliittymän (Invoice Receiving) vaatimat muutostyöt niin, että liittymät ovat uuden valtion laskujenvälityspalvelusopimuksen mukaiset. Myyntilaskuliittymäprojekteja on kymmenellä ja ostolaskuliittymäprojekteja kolmella käyttöönottoasiakkaalla. Kullekin käyttöönottoasiakkaalle perustetaan oma käyttöönottoprojekti, joka alkaa aloituspalaverilla. Projektin aloittaminen edellyttää, että asiakkaan lähtöjärjestelmään on päivitetty Eurooppa-normin vaatima tietosisältö...
Valtion laskujenvälityspalvelun käyttöönottoprojektissa tapahtuu

Työ- ja sotilastapaturmien sekä matkavahinkojen laskutus Valtiokonttorilta

Valtiokonttorilla on käytössä useita verkkolaskuosoitteita ja oikean verkkolaskuosoitteen käyttö jouduttaa laskun päätymistä käsittelijöille. Työtapaturmiin, ammattitauteihin, matkavahinkoihin, asevelvollisten sotilastapaturmiin ja palvelussairauksiin (vuoden 1991 jälkeen sattuneet) liittyvissä laskutuksissa tulee käyttää tässä näkyvää verkkolaskuosoitetta. Verkkolaskutusosoite on: Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702454401010 OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: E204503 Valtiokonttorin Y-tunnus: 0245440-1 ALV-tunnus: FI02454401 Vastaanottajatiedot verkkolaskulla: Työtapaturma-asiat               ..

Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolasku on erinomainen ja nopea keino välittää lasku asiakkaalle. Digitalisaatio mahdollistaa sähköisen laskujenkäsittelyn ja parantaa poikkeustilanteisiin varautumista. Verkkolasku on samalla myös edellytys taloushallinnon automatisaatiolle. Verkkolasku parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, mikä näkyy esimerkiksi säästyneinä kustannuksina. Joitakin poikkeuslupia lukuun ottamatta valtionhallinto on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Valtio käsittelee sähköiset laskut pääosin automaattisesti, mikä on lisännyt taloushallinnon tuottavuutta...
Verkkolasku on nopea ja turvallinen myös poikkeustilanteissa

Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Suomen valtio on jo pitkään vaatinut verkkolaskuja toimittajiltaan. Edelleen on kuitenkin jouduttu antamaan erinäisistä syistä poikkeuslupia paperilaskujen vastaanottamiseen. Tämä ei tunnu kovin viisaalta ja kestävältä..
Verkkolaskut maksetaan ajallaan

Yhteensä 6 hakutulosta.