Hyppää sisältöön

Raportti: Miten kestävyys ja vastuullisuus näkyvät valtion toiminnassa?

Valtiokonttorin koostama yhteenveto valtionhallinnon vastuullisuusraporteista kuvaa, miten ministeriöt, virastot ja laitokset huomioivat kestävän kehityksen omassa toiminnassaan ja yhteisten varojen käytössä. Yhdessä valtionhallinto edistää kaikkien kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusraporteissaan valtionhallinnon organisaatiot ovat tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista ne voivat merkittävimmin edistää. Yleisimmin raporteissa tunnistettiin vastuullisen kuluttamisen, ilmastotoimien sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon tavoitteet. Raporteilla kuvataan myös sitä, miten organisaatio huolehtii toiminnastaan aiheutuvista suorista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ympäristöönsä.

Vastuullisuusraportointi:

  • kannustaa organisaatioita kiinnittämään huomiota oman toiminnan vaikutusmahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämiseksi
  • paljastaa organisaatiolle mahdolliset haasteet oman toiminnan kestävyydessä
  • osoittaa sidosryhmille, kuinka organisaatio kertoo työstään ja seuraa sen toteutumista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullisuusraportteja laativien valtionhallinnon organisaatioiden määrä kasvussa

Kestävän kehittämisen kannalta on olennaista määritellä toiminnan seurannan tueksi mittarit, jotka yhdistävät lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja kestävän kehityksen tavoitteet. Jatkuva ja yhdenmukainen raportointi mahdollistaa työn edistymisen arvioimisen. Raportointivuosina organisaatiot ovat tunnistaneet edistävänsä keskimäärin neljästä viiteen kestävän kehityksen tavoitetta.

Yhteinen viitekehys auttaa tarkastelemaan, miten valtionhallinto edistyy kestävän kehityksen eteen tehtävässä työssä. Vaikka Suomi on menestynyt hyvin YK:n kestävän kehityksen maavertailussa, useassa ekologiseen kestävyyteen liittyvässä tavoitteessa Suomella on vielä työtä tehtävänään. Maavertailussa selvitetään vuosittain, miten valtiot edistävät globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:tä ja siihen kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuoden 2022 vastuullisuusraporteista toteutetussa yhteenvedossa tarkastellaan yhteensä 56 raporttia. Niistä 52 on ministeriöiden, virastojen ja laitosten laatimia. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti raportoivat myös Kansaneläkelaitos, Metsäkeskus, Senaatti-konserni ja Työterveyslaitos. Tarkastellut raportit julkaistiin viimeistään kesäkuussa 2023.

Raportti: Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

TIIVISTELMÄ YHTEENVETORAPORTISTA

Kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusraporteilla >

Lisätietoja:
vastuullisuusasiantuntija Netta Jakola, puh. 0295 50 3364, netta.jakola(at)valtiokonttori.fi

Haastattelupyynnöt:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset