Hyppää sisältöön

Tutki julkisia hankintoja – mihin varoja käytetään?

Tutkihallintoa.fi-palvelun Julkiset hankinnat -raporteille on koottu tunnuslukuja julkisten hankintayksiköiden hankinnoista ja hankintatoimesta. Raporteilta selviää hankintojen euromääräisen volyymin lisäksi muun muassa se, miten julkisissa hankinnoissa huomioidaan pienet yritykset, energiatehokkuus tai työllistyminen. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut yhtä laajaa ja koottua avointa näkymää julkisten hankintojen tietoihin.

Tietoa keskitytään tuottamaan erityisesti valtion, kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden hankinnoista. Raporteissa julkaistujen tietojen avulla seurataan kansallisen julkisten hankintojen strategian vaikutuksia sekä kansallisesti että organisaatiotasolla. Yksittäisen hankintayksikön tasolla voidaan vertailla esimerkiksi sitä, kuinka suurella euromäärällä kunta hankkii tavaroita ja palveluja kirjanpitotietojensa perusteella vuosittain.

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelma laati vuonna 2020 kansallisen julkisen hankintojen strategian. Strategia koostuu kahdeksasta kehitettävästä osa-alueista, joita ovat strateginen johtaminen, hankintataitojen kehittäminen, tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus, toimivat hankinnat, innovaatiot sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Tutkihallintoa.fi-palvelun digitaalinen näkymä julkisista hankinnoista sisältää tietoa, joka perustuu kansalliseen julkisten hankintojen strategiaan ja sen toteutumisen seurannaksi laadittuun mittaristoon.

Tavoitteena lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä

Palvelun tavoitteena on parantaa hankintojen ja hankintatoimen ohjaajien, kehittäjien ja hankinnoista kiinnostuneiden mahdollisuuksia saada tietoja julkisista hankinnoista. Päätöksentekijät voivat hyödyntää palvelun tarjoamia tietoja organisaationsa hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä. Avoimen datan kautta medialla, tutkijoilla ja kansalaisilla on myös aiempaa paremmat mahdollisuudet tarkastella ja hyödyntää julkisista hankinnoista saatavaa päivittyvää tietoa.

Hankintalain mukaisesti määriteltäviä julkisia hankintayksiöitä ovat:

  • valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset
  • kirkko ja niiden seurakunnat
  • muut viranomaiset, valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset
  • lukuisa joukko muita organisaatioita, jotka muun muassa ovat saaneet hankinnan tekemistä varten tukea hankintayksiköltä.

Kirjanpitotietojen pohjalta tarkasteltuna valtion, kuntien, kuntayhtymien ja evankelisluterilaisten seurakuntien hankintojen yhteismäärä vuonna 2021 oli noin 44 miljardia euroa. Loppuvuodesta 2023 raporteilta pääsee tarkastelemaan myös hyvinvointialueiden hankintojen määriä.

Tutustu raportteihin tutkihallintoa.fi-sivustolla

Lisätietoja:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset