Hakutulokset

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat (22.–23.11.) pureutuivat erityisesti raportointiprosessin käynnistämiseen sekä raportissa tarkasteltavien mittareiden valintaan. Työpajoissa hahmoteltiin selkeitä askelmerkkejä sille, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja annettiin osallistujille ideoita ja vinkkejä raportoinnin eri osa-alueiden pohtimiseen. Tapetilla olivat esimerkiksi oikeiden vastuuhenkilöiden valinta raportin tekoon sekä raportointityön aikataulutus. Työpajojen tarkoituksena oli orientoida osallistujia raportoinnin aloittamiseen ensimmäisen raportin julkaisun lähestyessä. Ensimmäiset..
Syksyn ensimmäiset vastuullisuustyöpajat antoivat eväitä raportointiprosessin käynnistämiseen

Vastuullisuus näkyväksi: Raportin kohderyhmät ja sidosryhmäanalyysi

Syksyn toisessa työpajasarjassa keskitytään vastuullisuusraportin kohderyhmien määrittelyyn ja sidosryhmäanalyysin toteuttamiseen. Järjestämme kaksi samansisältöistä työpajaa: Maanantaina 13.12. klo 13.00–15.00 ja Keskiviikkona 15.12. klo 13.00–15.00. Työpajat toteutetaan virtuaalisina ja kumpaankin tilaisuuteen järjestetään eTUVE-linkki. Työpajoissa ääni kulkee Teamsillä, mutta työskentely tapahtuu erillisessä Howspace-työtilassa, jonne osallistujat saavat henkilökohtaiset linkit. Työpajan ohjelma klo 13.00      Tervetuloa työpajaan! klo 13.10      Alustus: Sidosryhmien..
Vastuullisuus näkyväksi: Raportin kohderyhmät ja sidosryhmäanalyysi

Vastuullisuus näkyväksi: Raportointiprosessin käynnistäminen

Syksyn ensimmäisessä työpajasarjassa keskitytään vastuullisuusraportointiprosessin käynnistämiseen. Järjestämme kaksi samansisältöistä työpajaa: Maanantaina 22.11. klo 13.00–15.00 ja Tiistaina 23.11. klo 10.00–12.00. Työpajat toteutetaan virtuaalisina ja kumpaankin tilaisuuteen järjestetään eTUVE-linkki. Työpajoissa ääni kulkee Teamsillä, mutta työskentely tapahtuu erillisessä Howspace-työtilassa, jonne osallistujat saavat henkilökohtaiset linkit. Työpajan alustava ohjelma Alustuspuheenvuorot Raportoinnin vastuuttaminen ja prosessin käynnistäminen Mittarit ja data: Esimerkkejä mittareista..
Vastuullisuus näkyväksi: Raportointiprosessin käynnistäminen

Analyysi: tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa tunnistettiin kestävän kehityksen tavoitteita ahkerasti. Analyysi tavoitevalinnoista kertoo, että vähintään kolme organisaatiota oli tunnistanut kunkin kestävän kehityksen tavoitteen toimintansa kannalta merkittäväksi. Vaikutusmahdollisuudet eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikkiin tavoitteisiin. Valtiokonttorin ohjeessa valmistautumisesta valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia pyydettiin tunnistamaan 3–5 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista organisaatiot voivat omalla toiminnallaan..
Analyysi: tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet valtionhallinnossa

Katri Kanerva

Vastuullisuusasiantuntijana Valtiokonttorissa työskentelevä Katri Kanerva koordinoi Vastuullisuus näkyväksi -hanketta, jonka tavoitteena on luoda valtionhallinnolle yhtenäinen vastuullisuusraportoinnin kehys. Yhteiskunnan ja valtion nykyajassa kohtaamat haasteet vaativat paitsi syväluotavaa asiantuntijuutta, myös eri alojen voimien yhdistämistä. Katri uskoo, että ongelmanratkaisussa tulee entistä enemmän keskittyä eri näkökulmien yhteen tuomiseen parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi. Kokonaiskuvaa on vaikea koota hajallaan olevasta raportoinnista. Vastuullisuusraportointi..
Katri Kanerva

Vastuullisuus näkyväksi -työpaja: Kädenjäljen mittaaminen

Kun oman ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan kannalta tärkeimmät Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet on tunnistettu, miten löytää oikeat mittarit oman toiminnan kädenjäljelle? Mitä mittaamisessa tulisi huomioida? Miten päästä teoriasta käytäntöön? Näihin ja moniin muihin vastuullisuusraportoinnin ajankohtaisiin kysymyksiin saat vastauksia huhtikuussa 2021 järjestettävissä Vastuullisuus näkyväksi -työpajoissa. Työpajat ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen työpajaan...
Vastuullisuus näkyväksi -työpaja: Kädenjäljen mittaaminen

Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Talouden toimintaympäristö valtiolla on ollut viime vuosina valtavassa murroksessa. Perinteisesti toiminta on perustunut toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan – budjetointiin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö, Big data, uudet älykkäät järjestelmät, ohjelmistorobotiikka ja data-analyysit. Lisäksi talousammattilaisten vuoropuhelu johdon tärkeänä kumppanina on korostunut. Näin HAUS kuvailee uuden talousjohtamisen koulutusohjelman taustalla vaikuttavia..
Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Vastuullisuusraportointi vahvistaa ymmärrystä vastuullisuustyön vaikutuksista

Monet ehkä kyllästymiseen asti toistetut ilmiöt, kuten kansalliset ja globaalit kestävyyshaasteet ja yhteiskunnan muutosnopeus ovat myös vastuullisuusraportoinnin yleistymisen taustalla. Korkea koulutustaso ja valtava saatavilla olevan tiedon määrä on johtanut siihen, että yhteisöihin kohdistuu hyvinkin ankaria odotuksia sidosryhmien suunnalta. Jos jossain huomataan ongelma, yhä useammin ongelman aiheuttajaa tai ongelman ilmenemispaikkaa painostetaan reagoimaan siihen erilaisilla muutoksilla. Valtionhallinnon..
Vastuullisuusraportointi vahvistaa ymmärrystä vastuullisuustyön vaikutuksista

Kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusraportoinnin ytimessä

Vastuullisuusraportointi on keino tehdä näkyväksi ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tehtävää työtä, jolla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Valtiokonttori ohjeistaa virastoja ja laitoksia arvioimaan oman vastuullisuustyönsä vaikuttavuutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Raportoinnissa on tärkeää arvioida myös toiminnan suoria ja epäsuoria negatiivisia vaikutuksia. Vastuullisuustyön laadukkaalla mittaamisella ja raportoinnilla voidaan parantaa toiminnan johtamista organisaatiossa..
Kestävän kehityksen tavoitteet vastuullisuusraportoinnin ytimessä

Vastuullisuus valtiolla: miten raportoinnista ohjeistetaan?

Vastuullisuusraportointi yhtenäistyy valtiolla portaittain. Ensimmäinen ohje vastuullisuusraportoinnista julkaistaan marraskuussa 2020. Valtiokonttori ohjeistaa kirjanpitoyksiköitä arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Ministeriöiden, virastojen ja laitosten tulisi vastuullisuusraportoinnin ensimmäisessä vaiheessa tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kirjanpitoyksiköitä ohjeistetaan perehtymään Suomen nykyisiin kansallisiin kestävän kehityksen painopisteisiin sekä tunnistamaan oman organisaation rooli..
Vastuullisuus valtiolla: miten raportoinnista ohjeistetaan?

Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kriisitilanteissa

Toimintaympäristön tapahtumien ja lainsäädännön muutosten ennakointi, vaikuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja vastuullisuuteen perustuva viranomaistoiminta ovat kriittisiä tekijöitä myös koronakriisin koettelemassa maailmassa. Vastuullisuudesta raportoiminen laajentaa tietopohjaa ja auttaa johtamisessa. Valtiokonttori on päivittänyt verkkosivujensa sisältöä ja palvelusivulta löytyy nyt konkreettiset askeleet vastuullisuustyön edistämiseksi valtiolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista määrätty osa valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia...
Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kriisitilanteissa

Raportti: Vastuullisuus vain harvojen virastojen strategian ytimessä

Valtion vastuullisuusraportoinnin käytäntöjä yhtenäistävän Vastuullisuus näkyväksi -pilottihankkeen loppuraportti valottaa kestävän kehityksen raportoinnin haasteita valtiolla. Vastuullisuuden eri osa-alueisiin on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, mutta keskitettyä asian edistämistä ja siitä raportoimista ei ole ollut. Loppuraportissa esitetään suunnitelma valtion vastuullisuusraportoinnissa etenemiselle. Valtiokonttori ohjaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa laadittavan talouden ja toiminnan kuvaamista valtiotasolla. Valtiokonttori antaa ohjeen toimintakertomusta..
Raportti: Vastuullisuus vain harvojen virastojen strategian ytimessä

Vastuullisuusraportointi yhtenäistyy valtiolla vuonna 2020

Yritykset, julkinen hallinto ja muut organisaatiot ovat vastuussa toimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Osana vuoden 2020 toiminnan raportointia valtion virastoilta edellytetään vastuullisuusraportin laatimista. Valtiokonttorin johtaman pilottiryhmän tavoitteena on muodostaa yhtenäinen raportointikehys valtion vastuullisuusraportoinnille. Vastuullisuuden merkitys organisaatioiden toiminnalle on kasvanut sitä mukaa, kun sidosryhmät ovat alkaneet odottaa yhteistyökumppaneiltaan entistä vastuullisempaa toimintaa. Vastuullisuus on organisaatioille..
Vastuullisuusraportointi yhtenäistyy valtiolla vuonna 2020

Yhteensä 14 hakutulosta.