Hyppää sisältöön

Konsernilaskelmia kehitetään – nyt vuorossa eliminointien uudistaminen

Valtion taloudesta kaivataan kokonaisvaltaisempaa tietoa. Tätä varten kehitämme parhaillaan valtion konsernilaskelmia. Kehittämisessä ensimmäinen vaihe on eliminointien uudistaminen. Eliminointien avulla poistetaan talousarviotalouden ja rahastotalouden sisäisten ja keskinäisten erien (tuotto-, kulu-, saatava- ja velkaerät) vaikutus. Näin saadaan valtion tilinpäätöstä varten oikeampi kuva taloudellisesta tilanteesta. Teemme myös yhdessä Tampereen yliopiston kanssa tarveselvityksen nykyistä laajempien laskelmien tarpeesta.

Valmistautuminen eliminointimenetelmän uudistukseen

Uudet eliminointiperiaatteet talousarvio- ja rahastotalouden sisäisten ja keskinäisten erien käsittelyyn otetaan käyttöön vuoden 2020 raportoinnista alkaen, mutta muutokseen valmistaudutaan jo kuluvan vuoden aikana. Näiden valmistautumistoimien tuloksena saamme tuotettua alkusaldojen lisäksi vertailuvuoden tiedot ensimmäiseen uuden eliminointikäytännön mukaiseen valtion tilinpäätökseen. Lisäksi pääsemme tutustumaan ja harjoittelemaan sisäisten erien käsittelyä ja täsmäyttämistä.

Ensimmäiset liikekirjanpidon tilejä koskevat muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2019. Uudet liikekirjanpidon tilit tarvittiin, jotta vuoden 2020 alkusaldoissa sisäiset ja ulkoiset erät saadaan omille tileilleen. Katso näistä tilimuutoksista tarkemmin Valtiokonttorin toukokuussa antamasta määräyksestä ja päätöksestä.

Uusien liikekirjanpidon tilien lisäksi valmistautumiseen kuuluu myös Kiekussa olevien tapahtumien läpikäynti ja korjaaminen tarvittavilta osin, jotta uuden eliminointimenetelmän käyttö voidaan aloittaa vuoden 2020 alussa. Käytännössä Palkeet tarkistaa kirjanpidossa olevat sisäiset ja ulkoiset erät ja täsmäyttää sisäiset erät kumppanikirjanpitoyksikön tai -rahaston kanssa. Mikäli tarvetta on, näihin tehdään korjauksia. Osa selvittelyistä edellyttää myös kirjanpitoyksikön tai rahaston asiantuntemusta. Palkeet tarkistaa ja päivittää myös Kiekun asiakas- ja toimittajarekistereiden sekä liittymillä Kiekuun siirtyvien asiakastietojen sisältämien kumppanikoodien oikeellisuuden. Tällä varmistetaan kirjanpidossa olevien tietojen oikeellisuus.

Uudet liikekirjanpidon tilit 1.1.2020 alkaen

Valtiokonttori antoi 1.7.2019 ennakkotiedon vuoden 2020 alusta voimaan tulevista liikekirjanpidon tileistä. Tämän luonnoksen mukaan tilikarttaan tulee noin 20 uutta tiliä sisäisiä eriä varten ja näitä tilejä vastaavat tilikartan nykyiset tilit jäävät ulkoisten erien kirjaamiseen. Pääosa uusista tileistä on 4-alkuisia kulutilejä. Valtiokonttori antaa lopullisen määräyksen ja päätöksen vuoden 2020 alusta voimaan tulevista liikekirjanpidon tileistä marras-joulukuussa 2019. Heinäkuun alussa julkaistuun ennakkotietoon ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, vaikka parhaillaan onkin selviteltävänä useita yksittäisiä sisäisten erien käsittelyyn liittyviä asioita. Näiden ratkaisemisessa Valtiokonttori työskentelee tiiviisti Palkeiden ja ko. kirjanpitoyksiköiden kanssa.

Tilimuutoksiin liittyvät vuodenvaihteen 2019-2020 kirjausasiat ovat esillä myös Palkeiden 2.10.2019 pidettävässä tilinpäätösinfossa.

Jatkokehittäminen

Eliminointien uudistaminen on ensimmäinen vaihe valtion konsernilaskennan kehittämistyössä. Seuraavaksi uudistusvuorossa ovat valtiontalouden kokonaislaskelmat, joissa yhdistetään talousarvio- ja rahastotalouden sekä valtion liikelaitosten taloustiedot. Kokonaislaskelmia laajemman konsernilaskelmatiedon tuottamisesta tehdään Valtiokonttorin ja Tampereen yliopiston yhteistyössä tarveselvitys vuosien 2019–2020 aikana. Tarveselvityksen perusteella aloitetaan eteneminen kohti tarvittavien laskelmien toteuttamista – mitä todennäköisimmin kohti valtio-omisteisten yhtiöiden tietojen yhdistelyä kokonaislaskelmakokonaisuuteen.

Katri Kanerva

Lisätietoja: ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Tiesitkö?

Tähän asti Valtiokonttori on tehnyt valtion tilinpäätöksen, joka sisältää talousarviotalouden tiedot. Lisäksi laadimme kaksi kertaa vuodessa valtiontalouden kokonaislaskelmat, jotka sisältävät myös talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja liikelaitosten tiedot.

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset