Hyppää sisältöön

Sujuva maksuliike turvaa yhteiskunnan toimintakykyä

Valtiovarainministeriö päätti valtion maksuliikepalvelujen hankinnasta. Hankinnalla pyritään aiempaa parempaan varautumiseen ja jatkuvuuteen valtion maksuliikkeen hoitamisessa. Valtiokonttori vastaa valtion uusien maksuliikepalveluiden käyttöönotosta valtiolla.

Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessaan, että uudella sopimuskaudella valtiolla on käytössä kaksi pankkia, joista voidaan lähettää ja joihin voidaan vastaanottaa maksuja. Nämä pankit ovat Suomessa toimiva Danske Bank AS, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Abp. Lisäksi tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön huoltovarmuuspankki, jonka maksuliikepalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan Suomessa. Huoltovarmuuspankiksi on valittu OP Yrityspankki Oyj.

Hankintasopimukset tehdään ajalle 1.12.2020−30.11.2026. Valtiovarainministeriön päätös saavuttaa lainvoiman 4.10.2019 jos hankintapäätöksestä ei tehdä valituksia.

Päätöksessä painotettiin varautumisen merkitystä

Hankinnalla pyritään aiempaa parempaan varautumiseen ja jatkuvuuteen valtion maksuliikkeen hoitamisessa. Valtiovarainministeriö painottaa tiedotteessaan, että maksuliikkeen toiminnalla on kriittinen yhteys julkisen talouden rahoitusasemaan.

– Sujuva maksuliike turvaa myös yhteiskunnan toimintakykyä ja kansalaisten toimeentulon kannalta kriittisten maksujen välittämisen. Uudet kilpailutetut maksuliikepalvelut mahdollistavat prosessien sujuvoittamisen aikaisempaa paremmin, maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen sanoo.

Maksuliikepalvelun asiakkaita ovat valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot. Maksuliikepalvelut sisältävät yhtenäisen euromaksualueen maksut sekä ulkomaanmaksut ja maksujen välitykseen liittyvät palvelut. Suomen valtion maksuliikkeen vuosittainen kassavirta on noin 180 miljardia euroa.

Valtion maksuliikepalvelut kilpailutettiin 10.5.–5.7.2019. Kilpailutuksessa käytettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa eli hankintalaissa tarkoitettua avointa menettelyä. Tarjousten valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta.

Lisätietoja:
maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen, puh. 0295 50 2408, keijo.kettunen@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset