Luonnos liikekirjanpidon tileistä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/675/04.01.00/2019
AsiakirjatyyppiTiedote, Tilikartta
Antopäivämäärä01.07.2019
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtiokonttori on tänään julkaissut luonnoksen kirjanpidossa vuonna 2020 käytettävistä liikekirjanpidon tileistä sekä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lopullinen määräys ja päätös vuonna 2020 käytettävistä tileistä tullaan antamaan marras-joulukuussa vuonna 2019.

Kirjanpitoyksikön, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tulee huomioida, että kyseessä on luonnos v. 2020 käytettävistä tileistä ja lopulliseen tilikarttaan saattaa tulla muutoksia, joita ei ole tässä yhteydessä voitu huomioida. Tämän luonnoksen pohjalta on kuitenkin syytä ryhtyä tarvittaviin valmisteluihin, jotta vuoden 2020 kirjanpidon alkusaldot ja kirjanpidon kirjaukset voidaan eritellä sisäisten ja ulkoisten erien osalta omille tileilleen.

Sisäisellä erällä tarkoitetaan tuottoa, kulua, saatavaa tai velkaa, jossa toisena osapuolena on valtion virasto tai laitos (kirjanpitoyksikkö) tai talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto. Sisäisten erien kirjauksissa tulee käyttää kumppanikoodia. Ulkoisia eriä ovat ne erät, joissa toinen osapuoli on jokin muu kuin valtion virasto tai laitos (kirjanpitoyksikkö) tai talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto. Tilikartassa on tilin kohdalla maininta, mikäli tilille kirjataan vain sisäisiä tai ulkoisia eriä. Mikäli mainintaa ei ole, samalle tilille kirjataan sekä sisäiset että ulkoiset erät. Tällöin sisäiset erät tunnistetaan kirjauksessa olevasta kumppanikoodista.

Tileihin tulevat muutokset on merkitty luonnokseen seuraavasti;

  • keltaisella muuttuneet 3-alkuisten tilien nimet
  • punaisella uudet tilit sekä muuttuneet selitteet
  • vihreällä uudet eliminointierotilit
  • yliviivattu poistuvat tilit ja selitetekstit

Lisätiedot

Valtiokonttori ottaa vastaan kommentteja tilimuutoksista. Mahdolliset kommentit ja lisätietoja puh. 0295 50 2000, sähköposti ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Anna-Kaisa Kylämaa

Liitteet: Liikekirjanpidon tilikartta ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito