Hyppää sisältöön

Valtion henkilöstökertomus 2023 on julkaistu

Valtion henkilöstökertomus tarjoaa tietoa valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön tilasta. Tiedot perustuvat pääasiassa valtiotyönantajan käytössä olevaan Tahti-rekisteriin, johon kootaan tiedot valtion virastojen ja laitosten palvelussuhteista. Aineisto ei sisällä yliopistojen eikä valtion liikelaitosten henkilöstötietoja.

Tutustu valtion henkilöstökertomukseen (pdf)

Palvelussuhteiden määrän kasvu 2016–2023

Valtion budjettitalouden virastoissa työskenteli vuoden 2023 joulukuussa 81 696 henkilöä. Valtion henkilöstö on kasvanut seitsemänä vuotena perättäin yhteensä 8 719 henkilöllä. Tänä aikana henkilöstö on kasvanut eniten turvallisuustoiminnan sekä sosiaali-, työnvälitys- ja terveyspalveluiden virastotyypeissä. Ammattiryhmistä selvästi eniten on kasvanut hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoiden ryhmä. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus henkilöstöstä laski viime vuonna. Ennen viime vuotta, määräaikaisten osuus oli kasvanut seitsemän vuotta perättäin.

Valtion henkilöstömäärän kehitys vuosina 1980–2023

Valtion henkilöstön jakautuminen virastotyypeittäin vuonna 2023

Virkamatkustaminen

Henkilöstökertomuksen teemaosiossa tarkastellaan virkamatkustamista. Valtiolla (pois lukien puolustusvoimat) tehtiin yhteensä noin 335 000 virkamatkaa vuonna 2023.

Virkamatkojen määrä romahti koronapandemian iskettyä. Virkamatkustaminen on elpynyt parina viime vuotena, joskaan ei pandemiaa edeltävälle tasolle. Etenkin ulkomaanmatkat laskivat voimakkaasti pandemian myötä. Kotimaanmatkoilla lentolippujen kulujen osuus kaikista matkalipuista on laskenut viime vuosina.

Valtion virkamatkojen lukumäärä matkatyypeittäin 2018–2023

 

Lisätietoja

Jani Varjonen, raportointiasiantuntija, Valtiokonttori
analysointipalvelut@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset