• Vad?

    Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

    Att se materialet kräver tills vidare registrering. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi.

    Statskontoret ansvarar för upprätthållandet av ekonomiförvaltningens processbeskrivningar.

    Statens ekonomi- och personalförvaltnings processkartor (på finska) >