• Vad?

    Processbeskrivningarna för statens ekonomi- och personalförvaltning publiceras i Arkitekturbanken. Arkitekturbanken är en gemensam tjänst för modellering och publikation av totalarkitektur för den offentliga förvaltningen.

    Att se materialet kräver tills vidare registrering och är kostnadsfri. Arkitekturbanken samt ett formulär för ansökning om användarrättigheter finns på www.arkkitehtuuripankki.fi.

    Statskontoret ansvarar för upprätthållandet av ekonomiförvaltningens processbeskrivningar. Du kan hitta på processbeskrivningar i arkitekturbanken: Valtio – Valtiohallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri – Valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit.

    >> Statens ekonomi- och personalförvaltnings processbeskrivningar

    >> Statens ekonomi- och personalförvaltnings processkartor (pdf, på finska)