• Vad?

  Den viktigaste uppgiften för statens finansieringsverksamhet är att upprätthålla statens likviditet. Det förutsätter kontinuerlig och långsiktig planering samt noggrant övervägda likviditetsförvaltningsåtgärder. I denna uppgift fungerar systemet för kassaprognoser Rahakas som insamlare av information om statens ämbetsverks kassaflöden samt producent av rapporter som behövs i likviditetsförvaltningen.

  Personer som ansvarar för likviditetsförvaltningen vid Statskontorets Finansieringsdivision använder informationen i kassaprognossystemet vid införskaffande av medel till kassan och planeringen av kassaplaceringar. Därför är ämbetsverkens roll som producenter av kassaprognoser avgörande. Ju bättre kassaprognoser ämbetsverken kan producera, desto mer kostnadseffektivt kan kassaskötseln genomföras.

  Ämbetsverkens uppgift är att förutse inkomster och utgifter i kassaprognossystemet

  • långsiktigt för en tolv månaders period och
  • dagligen precisera betalningsflödet för de kommande veckorna.

  Från ämbetsverken behövs bästa möjliga information om de kommande betalningsflödena under minst de fem följande veckorna. Alltid när ett ämbetsverk får mer detaljerad information om inkommande och utgående betalningar bör informationen uppdateras i kassaprognossystemet.

  En regelbunden uppdatering av uppgifterna garanterar aktuell information, som statens kassahanterare använder för att säkerställa att pengarna räcker till i alla situationer. Uppdatering av kassprognosinformationen i enlighet med anvisningarna innebär besparingar för staten.

 • Inloggningen till kassaprognossystemet Rahakas

  Statens ämbetsverk matar in sina inkomst- och utgiftsprognoser i kassaprognossystemet Rahakas, som administreras av Statskontoret. Med hjälp av prognoserna följer Statskontoret med hela statens inkomst- och utgiftsströmmar samt betalningsberedskap och säkerställer att statens pengar alltid räcker till.

  Till hjälp för bokföringenheternas kassaprognoser finns arbetsplattformen för statens betalningsrörelse och kassaförvaltning, där bland annat förordningar och anvisningar sparas.

  Logga in i Rahakas >

  Ytterligare information om Rahakas och användaridentifikation: Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580 eller Jukka Aaltio, tfn 0295 50 2666.