Hoppa innehåll

Kontoplan för budgeten

 • KONTOPLAN FÖR BUDGETEN PÅ FÖRESKRIFTER OCH INSTRUKTIONER -WEBBPLATS (PÅ FINSKA)

  Tips: Kontoplan finns endast på finska. Välj först Dokumenttyp (Dokumenttityyppi) “Tilikartta” för att begränsa sökreslutat.

 • Vad är kontoplan för budgeten?

  Kontoplanen för budgeten är en budgetårsspecifik kontoförteckning som förutom konton, euron och behörigheter (bokföringsenheterna) även innehåller en förteckning över de bestämmelser som inkomsternas uppkomst eller användningen av anslag grundar sig på.

  Kontoplanen grundar sig på den budget som riksdagen har fastställt och utifrån vilken varje ministerium upprättar en kontoplan för sitt eget förvaltningsområde. Kontoplanen för budgeten är budgetårsspecifik.

  Till Statskontoret skickar ministerierna en kontoplan för sitt eget förvaltningsområde, ändringar av ingående balans för anslagen samt tillstånd att överskrida förslagsanslagen. Statskontoret granskar och sammanställer uppgifterna samt publicerar månatligen en uppdaterad kontoplan på sin webbplats.

  Statskontoret skickar uppgifterna om ändringar av kontoplan och ingående balans samt tillstånden att överskrida förslagsanslagen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), som administrerar informationen i informationssystemet Kieku på ett sådant sätt att den finns tillgänglig för de bokföringsenheter som är parter i Kieku.

  Förutom de anslag som ingår i budgetårets budget finns även anslag som har överförts från föregående budgetår tillgängliga. Inget motsvarande sammandrag i kontoförteckningsform som för budgetens kontoplan upprättas över de överförda anslagen.

  Användningen av budgetårets förslagsanslag kan överskrida det beviljade budgetbeloppet. I sådana fall följs principen med tillstånd att överskrida förslagsanslaget.