Hyppää sisältöön

Palvelustapaturmien ja palvelussairauksien korvaukset varusmiehille ja siviilipalvelusvelvollisille

 • Huom! Henkilöt, jotka lähtevät vapaaehtoisina vierastaistelijoina Ukrainaan, eivät kuulu sotilastapaturmalain piiriin, eivätkä siis voi saada sotilastapaturmakorvauksia mahdollisen vamman tai sairastumisen sattuessa.


  Hae korvausta täyttämällä ilmoitus palvelustapaturmasta tai palvelussairaudesta sähköisessä asiointipalvelussa:

  TÄYTÄ korvaushakemus >

 • Palvelukuvaus

  Jos loukkaannuit varusmies- tai siviilipalvelusaikanasi tapaturmaisesti tai sairastuit palveluksen aiheuttamaan sairauteen, puolustusvoimat tai siviilipalvelupaikka huolehtii palvelusaikana hoidostasi.

  Kun palveluksesi on päättynyt, Valtiokonttori vastaa vamman tai palvelussairauden hoitokustannuksista sekä muista lainmukaisista korvauksista.

  Jos sinulle on aiheutunut hoitokuluja palveluksen aikana, hae niistä korvausta palveluspaikastasi, esim. Puolustusvoimilta.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Sinulla on oikeus korvauksiin (esim. sairaanhoitokuluihin ja ansionmenetyskorvaukseen), jos tapauksesi täyttää sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain määrittelemät ehdot.

  Olet oikeutettu korvauksiin, jos tapaturma on sattunut

  * asevelvollisuuspalveluksessa
  * naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa
  * siviilipalveluksessa
  * kertausharjoituksissa
  * kadettina
  * rajavartiolaitoksen virkaan johtavassa koulutuksessa (ensimmäisten 6 kuukauden kuluessa)
  * tietyillä kursseilla Maanpuolustuskouluyhdistyksessä (MPK)
  * reservistä kieltäytyjän valmennuksessa

  Jos et pysty itse hoitamaan korvausasioitasi, voit antaa valtakirjan asioiden hoitamiseen luottamallesi henkilölle. Lähetä valtakirja osoitteeseen tapaturmat@valtiokonttori.fi tai korvaushakemuksen liitteenä.

 • Miten tulee toimia

  Jos sairaus tai vaiva jatkuu palveluksen jälkeen, asevelvollisen pitää mennä lääkäriin; Valtiokonttori korvaa ensimmäisen käynnin kulut ja jatkokulut jos vaiva todetaan korvattavaksi. Valtiokonttori sitoutuu maksamaan ne hoidot, tutkimukset, apuvälineet tai lääkkeet, jotka sinulle määrätään.

  Korvausten saamiseksi sinun on tehtävä hakemus Valtiokonttorille. Tee ensin Valtiokonttorille sotilastapaturmailmoitus sähköisesti joko itse tai varuskunnan osoittaman henkilön kanssa.

  Kirjaudu sen jälkeen asiakkaaksi Suomi.fi-viestit -palveluun. Kun olet asiakkaana Suomi.fi-viestit -palvelussa, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Voit olla Suomi.fi-viestit -palvelun kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.

  Voit käyttää myös chatiä, turvaviesti-palvelua tai soittaa. Katso Asiakaspalvelu – Sotilastapaturmat/Siviilipalvelustapaturmat

  Hanki lääkärintodistus työkyvyttömyydestä eli sairauslomatodistus, jos et vammasi tai sairautesi vuoksi voi

  * mennä töihin,
  * mennä opiskelemaan palveluksen jälkeen tai
  * hakeutua työttömäksi työnhakijaksi.

  Otathan huomioon, että Valtiokonttorin maksamia korvauksia voit saada vasta palveluksen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

  Jos sinulla on jo vahinkotapaus vireillä Valtiokonttorissa, niin lähetä asiaan liittyvät uudet asiapaperit sähköpostilla tai Suomi.fi-viestit -palvelun kautta.

 • Jos sairastut palvelusaikana koronaan

  Jos sairastut koronaan palvelusaikana:
  • älä vielä tässä vaiheessa tee korvaushakemusta Valtiokonttoriin.
  Palveluksen päätyttyä:
  • jos sairaus aiheuttaa sinulle sairaanhoidon tarvetta tai työkyvyttömyyttä vielä palveluksen päätyttyä, tee korvaushakemus Valtiokonttoriin.
 • Katso ohjevideo

  Ohjevideolla käydään muutamassa minuutissa läpi asiakaspolku jota seuraten asevelvollinen saa tapaturma- tai sairausasiansa hoidetuksi mahdollisimman joustavasti Valtiokonttorin kanssa.

  Videon neuvoja noudattavat sekä aseellisen palveluksen suorittajat että siviilipalvelusmiehet.

  Vakuutettu myös vapaalla

  Asevelvollisen on hyvä muistaa, että palvelusaikana hän on vakuutettu myös vapaa-ajalla. Jos tapaturma sattuu vapaa-aikana tai viikonloppuvapailla ja vaiva jatkuu palveluksesta vapautumisen jälkeen, hoitokuluista voi hakea korvausta Valtiokonttorista.

  Tutustu asiakaspolkuvideoon tästä (tekstityksen saat näkymään näyttöruudun oikeasta alalaidasta näppiksen kuvasta) >

 • Korvaukset tapaturmasta ja palvelussairaudesta

  Jos vammaudut, sinulle korvataan tarpeellinen

  • sairaanhoito,
  • lääkinnällinen ja toimintakykyyn liittyvä kuntoutus (esimerkiksi fysioterapia)
  • korvaus ansionmenetyksestä
  • korvaus pysyvästä haitasta sekä tarvittaessa
  • ammatillinen kuntoutus, mikäli et kykene palaamaan entiseen työhösi tai opiskelupaikkaan.

  Vahinkotapahtuman aiheuttamasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta maksetaan 1.1.2019 alkaen kertakorvauksena lisäkorvaus, joka on enimmillään haittaluokan 20 mukaisena 210 000 euroa ja osittaisesta pysyvästä haitasta kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Lisäkorvaus maksetaan 1.1.2019 tai jälkeen sattuneissa vahinkotapauksissa.

 • Kuntoutus

  Tavoitteena on auttaa sinua kuntoutumaan ja palaamaan työhösi tai opiskeluusi mahdollisimman pian. Tapaturman tai palvelussairauden sattuessa sinulla voi olla mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos et kykene palaamaan entiseen työhösi tai opiskelupaikkaan.

  Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea esimerkiksi​

  • kuntoutustarvetta selvittävät tutkimukset​
  • työkokeilu​
  • työhönvalmennus entisessä tai uudessa työssä​
  • koulutus soveltuvaan työhön tai ammattiin, ja peruskoulutus tällaisen koulutuksen suorittamiseksi
  • apuvälineet ja laitteet​ työssä pärjäämiseksi

  Ammatillisen kuntoutuksen selvittely aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos olet loukkaantunut palveluksessa ja työkyvyttömyytesi on kestänyt kaksi kuukautta, selvitämme mahdollisuutesi saada kevennettyä ammatillista kuntoutusta.

  Kevennetty ammatillinen kuntoutus toteutetaan yhdessä Verve Kuntoutuksen kanssa. Kuntoutus sisältää opintoihin ja työelämään liittyvää yksilöohjausta ja neuvontaa. Kuntoutus muokataan aina yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

  Kuntoutuksen kesto on keskimäärin puoli vuotta.

 • Korvaukset kuolemantapauksesta

  Perhe-eläke

  Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle ja lapsille perhe-eläkettä.

  Perhe-eläke lasketaan vahingoittuneen vuosityöansiosta. Vuosityöansio on kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansion kolminkertainen määrä eli 43 080,00 euroa vuonna 2019.

  Esimerkki 1: Jos edunjättäjällä on perheessään vain leski, lesken eläke on 40 % vuosityöansiosta. Jos vainajalla oli vain vähimmäisvuosityöansio, on korvauksen määrä 17 232,00 euroa vuonna 2019. Euromäärään voivat vaikuttaa vielä lesken omat tulot vähentävästi.

  Esimerkki 2: Jos edunjättäjällä on leski ja yksi lapsi, on lesken eläke 35 % ja lapsen perhe-eläke 25 % vuosityöansiosta. Euromääriin vaikuttavat siis lasten määrä sekä lesken omat tulot sen jälkeen, kun lasten oikeus perhe-eläkkeeseen on päättynyt.

  Hautausapu

  Vuonna 2019 hautausavun määrä on 4 900,00 euroa. Hautausapu maksetaan kuolinpesälle, jos kuolinpesä vastaa hautauksen kustannuksista. Jos hautauksen kustannuksista vastaa joku muu, maksetaan hänelle korvaukset kuittien perusteella enintään yllä mainittuun hautausavun määrään saakka.

  Taloudellinen tuki

  Asevelvollisen kuoleman johdosta voidaan maksaa korvauksia myös asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain nojalla. Tuki muodostuu perussummasta, mahdollisesta lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Laissa tarkoitettuun tukeen ovat oikeutettuja edunjättäjän puoliso sekä edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset.

  Lisäkorvaus

  Sotilastapaturman ja palvelussairauden aiheuttaman kuoleman johdosta voidaan maksaa 1.1.2019 alkaen lisäkorvaus. Lisäkorvauksena maksetaan ensisijaisesti edunjättäjän puolisolle 200 000 euroa ja jokaiselle edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle 40 000 euroa. Jos ensisijaisia edunsaajia ei ole, edunjättäjän kummallekin vanhemmalle maksetaan korvauksena 20 000 euroa. Lisäkorvaus maksetaan 1.1.2019 tai jälkeen sattuneissa kuolemantapauksissa.

  Liikennevahinko

  Jos kyseessä on samalla liikennevahinko, vahingonkärsineellä voi olla oikeus saada korvauksia myös liikennevakuutuslain nojalla. Korvattavaksi voi tulla hautaus- ja muita hautaamiseen liittyviä kuluja kohtuulliseen määrään, siltä osin kuin hautausapu ei sitä kata.

  Korvaukset perustuvat Lakiin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (29.12.2016/1521), Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (24.4.2015/459), Lakiin asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta (16.12.1994/1309) ja Liikennevakuutuslakiin (17.6.2016/460).

 • Hakemuslomake

  KORVAUSHAKEMUKSEEN >

  Hakemuksen täyttämistä varten sinun tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-tunnistautuminen on julkishallinnon yhteinen tunnistautumispalvelu. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

  Halutessasi voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja tallentaa sen luonnoksena. Luonnoksia säilytetään palvelussa kuuden kuukauden ajan.

  Palvelu toimii seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari ja Edge (uusimmat versiot).

  Jos täytät hakemusta toisen henkilön puolesta tai kyseessä on kuolemantapaus, ota yhteyttä korvauspalveluumme sähköpostitse osoitteessa tapaturmat@valtiokonttori.fi tai puhelimitse 0295503060.

  Lisäselvityspyynnöt

  Vastaa saamaasi lisäselvityspyyntöön tai korjaa virheelliset, jo annetut tiedot sähköisessä asiointipalvelussa mahdollisimman pian. Lisätietojen lähettäminen alla olevan palvelun kautta varmistaa hakemuksesi nopean käsittelyn.

  LÄHETÄ LISÄSELVITYKSIÄ >

  HUOM! Älä käytä lisätietolomaketta valituksen tekemiseen.
  Valituksen voit tehdä kirjallisena osoitteeseen Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI tai sähköpostilla muutoksenhaku@valtiokonttori.fi

 • Liitteet

  Tarvitset hakemuksesi liitteeksi selvityksen vammasta ja saamastasi hoidosta. Saat potilasasiakirjat Omakanta-palvelusta – ohje alempana tällä sivulla. Jos olet kriisinhallintatehtävissä, jolloin Omakanta ei ole käytettävissä, skannaa tai ota valokuva potilasasiakirjoista.

  Tämän lisäksi tarvitset ainakin:

  • henkilötietosi ja tilinumerosi
  • palveluksen alkamis- ja päättymispäivän (tai keskeyttämispäivän)
  • sairauslomatodistuksen, kun et vammasi tai sairautesi vuoksi voi tehdä töitä tai opiskella
  • todistuksen opiskelupaikasta, esim. Opintopolun opintosuoritusotteen, kun opiskelusi ovat viivästyneet vamman tai sairauden vuoksi
  • kuitit palveluksen jälkeen syntyneistä kuluista. Kuitteja ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin, mutta säilytä ne itselläsi vuoden ajan. Saatamme pyytää niitä myöhemmin. Kulukorvaukset tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

  Muut mahdolliset liitteet kerrotaan hakemuksessa.

  Terveystietojen haku Omakanta-palvelusta puhelimella ja tietokoneella -ohje >

  Maksusitoumushakemus lääkkeitä varten >

  Matkalasku >

  Valtakirja >

 • Lainsäädäntö

 • Esitysmateriaalit

 • Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta

  Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta asetettiin Valtiokonttorin pääjohtajan päätöksellä syksyllä 2011.

  Neuvottelukunnassa on jäseniä puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoministeriöstä, Valtiokonttorista ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

  Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • käsitellä sotilastapaturmiin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä
  • tehdä linjauksia asioissa
  • tuoda eri osapuolten näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin
  • tarkastella asioita monipuolisesti eri näkökulmista lähtien
  • antaa niihin liittyviä toimeksiantoja
  • kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

  Olennainen asia on myös vakuutusturvasta tiedottaminen ja tietoisuuden varmistaminen eri yhteistyökanavien kautta. Näin mahdollistetaan Valtiokonttorin korvauslinjan jatkuva seuranta ja ajan tasalla pitäminen, ympäristötekijöistä tuleviin muutoksiin vastaaminen ja varmistetaan asianosaisten oikeusturva.

  Neuvottelukunta on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka ei tee päätöksiä eikä ratkaise yksittäistä korvausasiaa.

 • Kokoukset

  Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokaisesta kokouksesta laaditaan tiedote, jotka julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

  Tiedote 18.12.2023
  Tiedote 12.5.2023

  Tiedote 2022

  Tiedote 15.12.2021
  Tiedote 16.6.2021

  Tiedote 10.11.2020

  Tiedote 4.10.2019
  Tiedote 15.3.2019

  Tiedote 23.11.2018
  Tiedote 25.5.2018
  Tiedote 16.2.2018