Hyppää sisältöön

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kokous 1/2022

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran varsinaiseen kokoukseensa vuoden 2022 osalta. Aiemmin toukokuussa neuvottelukunnan jäsenet olivat muiden sidosryhmiä edustavien tahojen tapaan koolla Valtiokonttorin järjestämässä Sotilaan turvaverkko -päivässä. Turvaverkkopäivän yhteydessä neuvottelukunnan entinen puheenjohtaja Jyri Tapper ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle. Neuvottelukunnan uutena puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin Kansalaispalvelut -toimialan toimialajohtaja Liisa Räsänen.

Kokouksessa käsiteltiin eri hallinnonalojen ajankohtaiset kuulumiset sotilastapaturma-asioihin liittyen. Todettiin, että erityisesti kriisinhallinnan tapaturmalainsäädännön kehitystarpeita on syytä edelleen korostaa ja varmistaa, että lainsäädäntö huomioi ajan vaatimukset riittävän kattavasti. Puolustusvoimat, puolustusministeriö ja Valtiokonttori osallistuivat aiemmin syyskuussa NORDEFCO-kriisinhallintaveteraanikonferenssiin. Konferenssissa esitellyissä tutkimuksissa korostettiin veteraanien pitkän ajan kuntoutustarpeiden huomioimista ja vaikuttavan kuntoutuksen järjestämistä. Todettiin, että yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa järjestettävä matalan kynnyksen psyykkisen tuen palvelu toimii pääosin erinomaisesti ja mahdollistaa tuen saamisen riippumatta tuen tarpeen ilmenemisajankohdasta.

Valtiokonttori esitteli toimenpiteitä sotilastapaturma-asioiden korvausprosessin sujuvoittamiseksi. Valtiokonttori on kuluneen syksyn aikana pyrkinyt löytämään ja toteuttamaan prosessiensa kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on ajantasaistaa ja nopeuttaa korvauskäsittelyä. Myös palveluiden viestintään sosiaalisen median kanavilla panostetaan jatkossa aiempaa enemmän.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Valtiokonttorin ajankohtaisia kuulumisia Kansalaispalvelut -toimialalta ja pohjustettiin mahdollista vierailukäyntiä Porin Prikaatiin kevään 2023 aikana.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset