Hyppää sisältöön

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kokous 2/2021

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta kokoontui 15.12. toisen kerran vuoden 2021 osalta.

Kokouksessa käsiteltiin Valtiokonttorin laatiman selvityksen pohjalta asevelvollisten sekä kriisinhallintatehtäviin osallistuneiden tapaturmaturvan nykyistä laajuutta sekä mahdollisia tulevia kehitystarpeita turvan kattavuuden varmistamiseksi. Keskustelussa nousi esille erityisesti psyykkisen tuen ja hoidon tarve traumaattisten tilanteiden jälkeen niin asevelvollisilla kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuneillakin. Tarvittavan hoidon korvattavuus tulisi turvata nykytilaa paremmin myös tilanteissa, joissa tuen tarve ilmenee vasta pidemmän ajan kuluttua palveluksen päättymisestä. Samoin turvan kattavuudella tulisi varmentaa se, etteivät aloitetut hoitojaksot keskeydy tarpeettomasti esimerkiksi hoidosta aiheutuvien kulujen korvausten maksajan vaihtuessa.

Kokouksessa käytiin läpi myös muita ajankohtaisia kuulumisia puolustusvoimien, puolustusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön osalta.

Esitettiin, että neuvottelukunta tekisi koronatilanteen salliessa tutustumiskäynnin Porin prikaatiin keväällä 2022 yhdessä keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset