• Mitä tarkoittaa ansionmenetys?

  Kun vamma tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai ansioiden vähentymistä, vahingoittuneelle maksetaan tältä ajalta korvausta ansionmenetyksestä.  Hänelle maksetaan päivärahaa enintään vuoden ajan vahinkotapahtumasta ja tämän jälkeen tapaturmaeläkettä. Ansionmenetyskorvaus voi olla määräaikainen tai jatkuva.  Ansionmenetyskorvaus määräytyy sen ansiotason perusteella, joka vahingoittuneella oli vahinkohetkellä.

 • Mikä on palvelussairaus?

  Palvelussairaus on palveluksen aiheuttama vamma tai sairaus tai muu vika, vamma tai sairaus, jota palvelus on todennäköisesti pahentanut. Palvelussairauksia ovat esimerkiksi rasitusmurtumat ja muut rasitusvammat, astma sekä palveluksen pahentama polvilumpion tai olkanivelen sijoiltaanmenotaipumus.

 • Mitä tarkoittaa pysyvään haittaan liittyvä haittaraha?

  Kun vammasta tai sairaudesta jää vahingoittuneelle yleistä pysyvää haittaa (toiminnanvajavuutta), hänelle maksetaan haittarahakorvaus. Pysyvän haitan arvioinnissa otetaan huomioon vamman tai sairauden aiheuttamat rajoitukset jokapäiväisessä elämässä. Yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai asuinolosuhteet eivät vaikuta arviointiin, myöskään henkilön ansiot eivät vaikuta korvauksen suuruuteen. Pysyvä haitta voidaan arvioida, kun vamman tai sairauden tila ei enää parane, aikaisintaan kuitenkin vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta.

 • Mikä on tapaturma?

  Tapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Sotilastapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut palveluksessa, palvelukseen liittyvillä välittömillä matkoilla, sotilasoppilaitoksen tai Raja- ja merivartiokoulun valintakokeessa tai niihin välittömästi liittyvillä matkoilla tai asevelvollisen tai siviilipalvelusta suorittavan palvelusajaksi laskettavalla vapaalla.

 • Minkä mukaan määräytyy päiväraha?

  Päivärahan määräytyminen on tapauskohtaista eli onko sinulla ollut ansioita vai ei, oletko opiskelija vai et.

 • Onko hakemukseni tullut perille?

  Voit tiedustella asiaa chatissa. Kun chat on kiinni, lähetä kysymyksesi osoitteeseen tapaturmat@valtiokonttori.fi

 • Missä vaiheessa asiani käsittely on?

  Käsittelyn nopeuteen vaikuttaa onko puolustusvoimilta, terveydenhoitolaitokselta tms. saatu riittävät asiapaperit.

 • Maksetaanko matkakulut hoitolaitokseen?

  Sairaanhoitoon ja fysioterapiaan liittyvät matkakulut korvataan. Korvausta voit hakea täyttämällä lisätietolomakkeen.

 • Kuka järjestää hoidon ja lähetteet?

  Hoitovastuu on asuinkunnallasi. Valtiokonttori ei järjestä hoitoasi eikä kirjoita lähetteitä hoitoon.