Mitä tarkoittaa ansionmenetys?

Kun vamma tai sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai ansioiden vähentymistä, vahingoittuneelle maksetaan tältä ajalta korvausta ansionmenetyksestä.  Hänelle maksetaan päivärahaa enintään vuoden ajan vahinkotapahtumasta ja tämän jälkeen tapaturmaeläkettä. Ansionmenetyskorvaus voi olla määräaikainen tai jatkuva.  Ansionmenetyskorvaus määräytyy sen ansiotason perusteella, joka vahingoittuneella oli vahinkohetkellä.

Aiheeseen liittyvät sisällöt