Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden. Sotilastapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut palveluksessa, palvelukseen liittyvillä välittömillä matkoilla, sotilasoppilaitoksen tai Raja- ja merivartiokoulun valintakokeessa tai niihin välittömästi liittyvillä matkoilla tai asevelvollisen tai siviilipalvelusta suorittavan palvelusajaksi laskettavalla vapaalla.

Aiheeseen liittyvät sisällöt