Hyppää sisältöön

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kokous 2/2023

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan vuoden 2023 toinen kokous pidettiin Valtiokonttorilla maanantaina 18.12.2023.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Räsänen kertoi Valtiokonttorin ajankohtaisina kuulumisina Valtiokonttorin strategian päivityksestä. Valtiokonttorille on pitkin syksyä valmisteltu uutta strategiaa. Työ on nyt loppusuoralla, mutta odottaa vielä uuden pääjohtajan vahvistamista. Kokouksessa todettiin lisäksi Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitisen jääneen eläkkeelle 1.12.2023 lukien. Pääjohtajan tehtäviä hoitaa uuden pääjohtajan valintaan saakka Mikko Kangaspunta.

Kokouksessa käsiteltiin eri hallinnonalojen ajankohtaiset kuulumiset sotilastapaturma-asioihin liittyen. Neuvottelukunnan jäsenille esiteltiin parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevan Nato lainsäädäntöä koskevan hallituksen esityksen (HE 90/2023) vaikutuksia Valtiokonttorin toimintaan. Hallituksen esitys koskee Nato SOFAn (Status of Forces Agreement) sekä Pariisin pöytäkirjan säännösten hyväksymistä sekä voimaansaattamista. Valtiokonttorin toiminnan näkökulmasta merkittävimmät vaikutukset tulevat koskemaan sopimusosapuolien vahingonkorvausvastuuta sekä tästä seuraavia tehtäviä.

Asevelvollisuuttaan suorittaville todettiin aiheutuneen vuoden 2023 aikana useampia vakavia vahinkoja, joista myös media on ollut kiinnostunut. Puolustusvoimat ovat tehneet aktiivista yhteistyötä median kanssa muun muassa palvelusturvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi suoritettujen toimenpiteiden tiedottamiseksi. Mediayhteistyön nähtiin olevan positiivista ja mahdollistavan oikeansisältöisen tiedon välittämisen laajalle joukolle kansalaisia. Kokouksessa tarkasteltiin myös vuoden 2023 tapaturmatilastoja niin asevelvollisia kuin kriisinhallintatehtävissä palvelevia koskien. Tilastojen valossa vuonna 2023 ei ole sattunut normaalia enempää sotilastapaturmia.

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa 2024.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset