Mitä tarkoittaa pysyvään haittaan liittyvä haittaraha?

Kun vammasta tai sairaudesta jää vahingoittuneelle yleistä pysyvää haittaa (toiminnanvajavuutta), hänelle maksetaan haittarahakorvaus. Pysyvän haitan arvioinnissa otetaan huomioon vamman tai sairauden aiheuttamat rajoitukset jokapäiväisessä elämässä. Yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai asuinolosuhteet eivät vaikuta arviointiin, myöskään henkilön ansiot eivät vaikuta korvauksen suuruuteen. Pysyvä haitta voidaan arvioida, kun vamman tai sairauden tila ei enää parane, aikaisintaan kuitenkin vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta.

Aiheeseen liittyvät sisällöt