Hyppää sisältöön

Terveisiä Dublinista: Peppol ratkaisuna kansainväliseen yhteentoimivuuteen

Suomea on helppo kutsua edelläkävijäksi verkkolaskutuksen osalta: kaikki laskutuksen kanssa työskentelevät voivat kertoa, että kotimaassa verkkolaskutus on arkipäivää ja se toimii lähtökohtaisesti moitteetta. Ulkomaalaisten kumppaneiden kanssa sähköinen laskutus ei kuitenkaan ole vielä yleistä, johtuen mm. eriävistä välitysverkostoista ja pienemmistä verkkolaskun käyttöasteista.
Tämä tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti.

Matkustimme lokakuussa 2023 Dubliniin, jossa osallistuimme verkkolaskutusta koskevaan kolmipäiväiseen seminaariin (E-Invoicing Exchange Summit). Seminaarin osallistui toimijoita erityisesti Euroopasta, mutta myös eri puolilta maailmaa Yhdysvalloista Japaniin saakka. Valtiokonttoria edusti Yrityksen digitalous -hankkeen verkkolaskutuksen asiantuntija Tomi Rusi ja Suomen Peppol-viranomaisen edustus: johtava asiantuntija Hannu Kivinen ja asiantuntija Noora Salonen.

Sääntely ohjaa yrityksiä siirtymään verkkolaskutukseen

Dublinin seminaarissa kuulimme eri maiden suunnitelmista säädellä sähköistä laskun käyttöä. Riippuen maan lainsäädännöstä, tämä tulee joko pakottamaan tai vähintään vahvasti kannustamaan organisaatioita siirtymään sähköisen laskun käyttöön seuraavien vuosien aikana.  

Dublinin kaupunki syyskuussa 2023

Dublinin seminaariin osallistui eri puolilta maailmaa kansainvälisiä yrityksiä, palveluntarjoajia ja viranomaisia.


Euroopassa merkittävin muutosajuri on komission ehdottama
arvonverolisäverojärjestelmän uudistus, jossa sähköisen laskun käytöstä tulisi pakollista ainakin yhteisökaupassa EU-maiden välillä. Lisäksi jäsenmaat voisivat säätää sähköisen laskun pakolliseksi myös kansallisessa B2B-kaupassa ilman erityistoimenpiteitä EU:n suuntaan. Dublinissa kuulimme, että Belgiassa suunnitellaan kansallista verkkolaskupakkoa, jossa jokaisen organisaation on kyettävä käsittelemään vähintään Peppolin mukaisia verkkolaskuja. Saksa suunnittelee myös sääntelyä sähköisen laskun käytön pakollisuudesta, mutta tämänhetkinen suunnitelma ei ota kantaa käytettyyn välitysverkkoon samalla tavalla, kuin mitä Belgian suunnitelmat ottavat. Saksa kuitenkin edistää Peppol-verkoston käyttöä alueellaan. 

Aasiassa Malesia suunnittelee asteittaista verkkolaskupakkoa liitettynä veroraportointiin. Osana verkkolaskutuksen edistämistä Malesia perusti kansallisen Peppol-viranomaistoiminnon syksyllä 2023 ja on näin uusin tulokas Peppol-viranomaisten kansainväliseen ryhmään. Myös Singapore on kiinnostunut hyödyntämään Peppolin veroraportoinnin mallia. Singapore on aikaisemmin ilmoittanut, että Singaporen valtion toimittajien tulee siirtyä käyttämään Peppol verkkolaskuja. Japanissa edistetään aktiivisesti Peppol verkkolaskun käyttöä, mutta heidän lähestymistapansa keskittyy yritystoiminnan tehostamiseen, eikä sääntelyä B2B kauppaan ole vielä kuultu.

Kansainvälisesti toimivien yritysten on hyvä seurata eri maiden lainsäädännön kehittymistä sähköisen laskun ja verotuksen raportoinnin osalta

OpenPeppolin Secretary General André Hoddevik

Peppol-verkostoa ylläpitää voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys OpenPeppol. OpenPeppolin Secretary General André Hoddevik piti Dublinissa esityksen aiheesta: ”Maailmanlaajuisesta yhteentoimivuudesta tulee todellisuutta”


Siinä missä Peppol ei ole ainoa kansainvälisesti toimiva verkosto, näyttää sen kehittyminen ja käyttö vahvimmalta. Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppolin käyttöä alueellaan ja Peppol mahdollistaa myös pienten yritysten mukaan tulemisen sähköiseen toimintaan. Tämän merkitystä tai mahdollisuuksia ei voi korostaa suomalaisille organisaatioille tai yhteiskunnalle liikaa.
 

Mitä muuta Peppol mahdollistaa?

Dublinissa esitykset keskittyivät verkkolaskutukseen. Meitä Suomessa kiinnostaa kuitenkin jo laajentaa sähköistymisen tuomia hyötyjä tilaus-toimitusketjuun. Esimerkiksi valtio tulee vaatimaan toimittajiltaan Peppolin laajennetun tilausprosessin (Advanced Ordering) mukaisia liiketoiminta-asiakirjoja 1.4.2024 alkaen. Lue lisää laajennetusta tilausprosessista. 

Esitysten ulkopuolella pääsimmekin keskustelemaan Peppolin mahdollisuuksista tilaus-toimitusketjussa mm. saksalaisten, alankomaalaisten ja luxemburgilaisten edustajien kanssa. Aihe selvästi kiinnostaa muuallakin kuin täällä Pohjolassa, joten ei ole kaukaa haettua sanoa, että verkkolaskujen lisäksi myös tilaukset, tilausvahvistukset ja muut liiketoiminnan asiakirjat, liikkuvat tulevaisuudessa sähköisesti ja sujuvasti rajojen yli. 

Suomen Peppol-viranomaisen johtava asiantuntija Hannu Kivinen

Peppol-viranomaisen johtava asiantuntija Hannu Kivinen paikkasi kollegaamme Tomi Rusia ja piti esityksen Suomen verkkolaskumatkan opeista.

 

 Lue lisää Peppolista

 Kysy Peppolista: peppol@valtiokonttori.fi