Hyppää sisältöön
ihmisiä vuorella

Pilvi strategian mahdollistajana

Valtori on yhdessä asiakkaidensa kanssa määrittänyt uuden palvelustrategian ohjaamaan palveluvalikoimansa sekä -toimintansa kehittämisen suuntaa. Palvelustrategiamme ytimessä on valtionhallinnon pilvisiirtymän toteuttaminen. Yhdessä näemme pilvipalvelut strategisena kyvykkyytenä digitalisaation ja ICT-tuottavuuden kehittämisessä. Yhdessä onnistumme!

Valtori lähti yhdessä asiakkaidensa kanssa työstämään palvelustrategiaa keväällä 2023. Palvelustrategia tarkentaa Valtorin päästrategiaa muodostaen pidemmälle tähtäävän, läpileikkaavan suunnitelman palveluvalikoiman ja -toiminnan kehittämiselle. Palvelustrategian määrittäminen käynnistyi tunnistamalla Valtorin palveluihin ja toimintaan vaikuttavat muutosajurit. Näiden pohjalta määritettiin teemat, joita tarkentamaan tehtiin strategiset linjaukset. Linjausten pohjalta tunnistettiin tarvittavat kehitystoimenpiteet, jotka muodostavat palvelustrategian toimeenpanosuunnitelman. Tarkoituksemme on myös palata tarkastelemaan palvelustrategiaa, sen teemoja ja linjauksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Seuraamme toimeenpanon etenemistä säännöllisesti luomalla jatkuvan strategiaprosessin ja strategiavuosikellon. Palvelustrategia on valmistumassa ja marraskuussa tehdään katselmoinnit mm. Valtorin asiakasneuvottelukunnan ja Turvallisuusverkkotoiminnan asiakas- ja yhteistyöryhmän toimesta.

”Valtori on asiakkaiden tukena pilvimatkalla.”

Yksi strategisista teemoista on pilvisiirtymän toteuttaminen. Valtori edelleenkehittää pilveistyvää palveluvalikoimaansa ja varmistaa yhdessä asiakkaiden kanssa, että palveluvalikoima tukee asiakkaiden pilvimatkaa kattavasti. Valtorin asiakkaat tarvitsevat monin tavoin Valtorin apua ja tukea oman pilvisiirtymänsä valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös pilvityöympäristöjen sekä pilvikapasiteetin ja pilveistettyjen työkuormien jatkuvat palvelut ovat Valtorin keskeistä pelikenttää. Tavoitetilassa Valtori tarjoaa keskeisimmät pilvityöympäristöön ja -kapasiteettiin sekä näiden käyttöönottoon ja hallintaan liittyvät palvelut tietoturvallisesti. Asiantuntijapalveluita Valtori tarjoaa asiakkaidensa pilvisiirtymän suunnitteluun ja hallintaan. Kaikessa tekemisessä huomioidaan varautumisen vaatimukset.

”Digitaalinen peruskivijalka vakaana myös vaikeissa oloissa.”

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa meidän on varmistettava digitaalisen peruskivijalkamme toiminnan jatkuvuus myös vaikeissa olosuhteissa. Korostuneet kansainväliset uhkatilanteet tulee huomioida varautumalla mahdollisimman moniulotteisesti, mahdollistaa palveluiden tuottaminen useammasta paikasta sekä siirtyminen ketterästi paikasta toiseen. Näistä näkökulmista pilvipalvelut ovat myös erityinen mahdollisuus. Yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme yhä uudenlaisia tapoja hyödyntää pilvipalveluita myös varautumiskyvykkyytenä. Tähän sopiikin lainata Charles Darwinia, joka on osuvasti lausunut: ”Selviytyjä ei ole vahvin eikä älykkäin, vaan se jolla on paras kyky sopeutua muutokseen”.

Kuten ICT-johtaja Jarkko Levasma blogissaan toteaa, lento pilveen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja uudistumiskykyä. Tässäkin tilanteessa me voimme tosiaankin onnistua yhdessä, sillä yhdessä me olemme enemmän!

Kirjoittaja

Mira Holmroos-Kolari
Johtaja, strategiaprosessin omistaja
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

* * *

”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarja avaa erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat ja kirjoituksia julkaistaan Näköaloja-blogissa viikon välein. Pysy kuulolla!

Kuva
Pixabay