Näytetään 12 blogikirjoitusta, joiden kategoria on 'ilmiöt'. Näytä kaikki kirjoitukset >.

Vaikuttava, tehokas, läpinäkyvä ja yhdenmukainen valtionavustustoiminta yhteiskunnallisten päämäärien edistäjänä. Näin kiteytettiin valtionavustustoiminnan kehittämiselle asetetut tavoitteet valtiovarainministeriön luotsaamassa Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, joka oli käynnissä vuosina 2019–2023...

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa tehtiin vuosina 2018–2023 käsitetyötä, jossa valmisteltiin sanastoa valtionapuviranomaisten sekä valtionavustuksen hakijoiden ja saajien käyttöön. Yksi työn keskeisistä tavoitteista oli selkeyttää..

Millaista toimintaa arviointi on? Mikä toiminta on arviointia ja mikä ei? Tästä asiasta ei ole ollut yksiselitteistä näkemystä valtionapuviranomaisten ja valtionavustuksen hakijoiden keskuudessa, joten valtionavustustoiminnan..

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa on tuotettu vuodesta 2018 lähtien yhteistä sanastoa valtionavustusten myöntäjille ja hakijoille. Sen avulla eri toimijat voivat helpommin saavuttaa yhteisymmärryksen yhteisistä käsitteistään...

Sitran megatrendit (2020) piirtävät kuvaa yhteiskuntamme tulevaisuuden kehityskuluista. Eliniät pitenevät ja väestörakenne vanhenee. Data digitalisoituu. Syntyy toisistaan erillisiä teknologisia todellisuuksia, kun eri ikäiset ihmiset käyttävät..

Peppol-verkoston ja tietomallien käyttö Suomessa on sangen vähäistä. Hyvän vertailukohdan antaa esimerkiksi käyttäjien määrä osoitteistoissa. Kun Suomen kansallisessa verkkolaskuosoitteistossa on yli 500000 osoitetta, on Peppol-osoitteistossa..

Timon EU-terveiset -blogisarjassa Timo Rantanen kertoo Euroopan komission tuoreimmat terveiset liittyen hankintatoimeen ja sen laajenevaan digitalisaatioon. Millaisia aloitteita ja ajatuksia komissiossa on vireillä ja millaisia..

Timon EU-terveiset -blogisarjassa Timo Rantanen kertoo Euroopan komission tuoreimmat terveiset liittyen hankintatoimeen ja sen laajenevaan digitalisaatioon. Millaisia aloitteita ja ajatuksia komissiossa on vireillä ja millaisia vaikutuksia..