Hyppää sisältöön
taivas ja pilviä

Pilvikaton läpi sinitaivaalle

Julkisen hallinnon digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia, koska käytämme sen mahdollistamia elämää helpottavia palveluita kansalaisena tai yrityksen edustajana. Digitalisaatio edistää myös avoimuutta, demokratiaa ja kestävää kehitystä. Mutta miten digitalisaatio toteutetaan käytännössä? Miten varmistetaan, että digitaaliset palvelut ovat turvallisia, ajanmukaisia ja kustannustehokkaita?

”Lento pilveen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja uudistumiskykyä, mutta tarjoaa tärkeitä palkintoja.”

Digitalisaation kehityksessä keskeinen megatrendi on jo pitkään ollut pilvipalvelut. Pilvipalvelut tarjoavat digitaalisten palveluiden kehittämiseen nopeutta, joustavuutta ja skaalautuvuutta, mutta ennen kaikkea modernit mutta kustannustehokkaat digitaalisen turvallisuuden ratkaisut. Pilvipalveluiden käytön laajenemista julkisessa hallinnossa on hidastanut erityisesti tietosuojan juridiikkaan liittyvät kysymykset. Pilvipalvelut ovat kehittyneet viime vuosien aikana monella tavalla, ja vastauksia vaikeimpiinkin kysymyksiin alkaa löytyä.

Valtiovarainministeriö on juuri julkaissut päivitetyt linjaukset julkisen hallinnon pilvipalveluista. Linjaukset julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, mutta nyt ne ovat kaivanneet päivitystä vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Näillä päivitetyillä linjauksilla selvennetään päätavoitteita ja -periaatteita, mitä pilvipalveluiden käyttämisessä julkisessa hallinnossa tulee ja kannattaa huomioida. Tärkein linjaus on edelleen, että pilvipalveluiden käytön tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Käytännössä tähän linjaukseen kiteytyy tärkeä tosiasia: vaikka se vaivaa vaatiikin, pilvipalveluita kannattaa hyödyntää, koska ne tarjoavat tyypillisesti ylivoimaisen tietoturvan yhdistettynä kustannustehokkaaseen digipalveluiden tuottamiseen.

”Asiakasneuvottelukunta toimii pilvikaton rikkojana.”

Valtiovarainministeriön pilvilinjauksien päivittämiseen on osallistunut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunta (ANK), joka on Valtorin asiakkaiden muodostama Valtorin toimintaa ohjaava yhteistyöelin. ANK koostuu Valtorin asiakkaiden edustajista eri hallinnonaloilta. Sen tehtävänä on yhteistyössä muodostaa Valtorille yhtenäinen asiakkaiden ääni. Tämä ääni on vahvasti kertonut, että asiakaskunta tarvitsee Valtorilta yhteisiä pilvipalveluihin perustuvia ratkaisuja, joissa em. haasteita on ratkottu. ANK osaltaan edistää pilvipalveluiden hyödyntämistä valtionhallinnossa, jakaa tietoa ja kokemuksia pilvipalveluista, sekä tukee Valtorin pilvipalvelustrategian toteuttamista. ANK toimii pilvikaton rikkojana, eli se haastaa perinteisiä toimintatapoja ja rohkaisee kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Valtorilla ja sen asiakasneuvottelukunnalla on ollut merkittävä rooli pilvilinjaustyössä. Ne ovat jakaneet asiantuntemustaan, kokemuksiaan ja näkemyksiään pilvipalveluiden hyödyistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Ne ovat myös antaneet palautetta ja ehdotuksia linjausten sisältöön ja muotoon. Panos on ollut arvokasta ja arvostettua. Valtiovarainministeriö on kuullut myös muita sidosryhmiä, kuten muita julkisen hallinnon organisaatioita, pilvipalveluntarjoajia, tietosuojavaltuutettua ja kansalaisjärjestöjä. Linjaustyö on ollut avointa, osallistavaa ja vuorovaikutteista.

Pilvikatto on siis haaste, mutta myös mahdollisuus. Lento pilveen vaatii rohkeutta, yhteistyötä ja uudistumiskykyä, mutta tarjoaa tärkeitä palkintoja, kuten parempia palveluita, tehokkuutta, innovointia ja parempaa turvallisuutta.

Kirjoittaja

Jarkko Levasma
ICT-johtaja, ylijohtaja
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

KÄy Tutustumassa Valtionhallinnon pilvipalvelulinjauksiin >

”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarja avaa erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat ja kirjoituksia julkaistaan Näköaloja-blogissa viikon välein. Pysy kuulolla!

Kuva
Usnplash