Hakutulokset

Koronatukien yhteystiedot

Yritysten kustannustuki Soita: 0295 50 3050, asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9.00-12.00 Lähetä sähköpostia: kustannustuki@valtiokonttori.fi Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin Soita: 0295 50 3510, asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9.00-12.00 Lähetä sähköpostia: suuretyritykset.kustannustuki@valtiokonttori.fi Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille Soita: 029 550 3510, asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9.00-12.00. Lähetä sähköpostia: suuretyritykset.kustannustuki@valtiokonttori.fi Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille Soita: 029 550..

Valtiokonttori luopuu kustannustuen takaisinperinnästä tietyissä tapauksissa

Hallitus on vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessään linjannut, että Valtiokonttori voi luopua niistä kustannustuen ensimmäisen kierroksen takaisinperinnöistä, jotka liittyvät KEHA-keskuksen myöntämiin ravintolatukiin. Valtiokonttori luopuu takaisinperinnästä näissä tapauksissa. Lisätalousarvio tuli voimaan 1.6.2021. Käytännössä asia koskee 340 KEHA-tukia saanutta yritystä, joilta olisi peritty 7,5 miljoonaa euroa kesällä 2020 myönnettyä kustannustukea. Yhteensä kustannustukea on tähän mennessä myönnetty noin 480 miljoonaa..
Valtiokonttori luopuu kustannustuen takaisinperinnästä tietyissä tapauksissa

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – tietyille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut yli 30 prosenttia. Valtioneuvosto antoi 22.4.2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksen toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun..
Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – tietyille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

Onko sulkemiskorvaus eri asia kuin kustannustuki?

Kyllä. Sulkemiskorvaus ja kustannustuki ovat kaksi erillistä tukea. Niitä maksetaan eri ajanjaksoilta. Yrityksen tilanteesta riippuen voi olla mahdollista saada molempia tai vain toista tukea.

Mistä sulkemiskorvausta haetaan?

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista. Tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa voi tilata osoitteesta paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

Kuka voi hakea sulkemiskorvausta?

Korvausta voivat hakea yritykset tai konsernit, joilla on yhteensä korkeintaan 49 työntekijää ja joiden toimitilat on suljettu lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemispäätös perustuu valtioneuvoston asetukseen tai Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälään 58 g. Sulkeminen koskee ravintoloita ja muita ravitsemisliikkeitä sekä esimerkiksi kuntosaleja, liikuntapaikkoja ja sisäleikkipuistoja.

Mitä kuluja korvataan?

Sulkemiskorvauksella korvataan liiketoiminnan joustamattomia kuluja. Niitä voivat olla esimerkiksi vuokrakulut, lupa-, jäsen- ja vakuusmaksut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoimakustannukset. Lisäksi korvataan palkkakuluja.

Yrityksille maksettu yli 300 miljoonaa kustannustukea – Kolmas hakukierros käynnistymässä

Valtiokonttori on käsitellyt lähes kaikki kustannustuen toisen kierroksen tukihakemukset. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 % koronaviruksen vuoksi. Tuella korvataan vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Hakemuksia saapui yhteensä 18 417. 38 % hakijoista on saanut myönteisen tukipäätöksen. Kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella kesällä 2020 hakijoita oli 12 852 ja hakemuksista hyväksyttiin 27 %. Hakijoiden..
Yrityksille maksettu yli 300 miljoonaa kustannustukea – Kolmas hakukierros käynnistymässä

Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Kustannustuen kolmas hakukierros avautuu 27.4.2021 ja sulkemiskorvauksen 12.5.2021. Yritykset hakevat molempia tukia Valtiokonttorista. Kustannustukilakiin on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen joustavammin yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen..
Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa

Satunnaisesti valituille asiakkaille tiedossa pistokokeita liittyen kustannustuen toisen kierroksen päätöksiin

Valtiokonttori tarkastaa kulujen kohdentamista kustannustuen toisen kierroksen päätöksiin. Tiedustelu tehdään satunnaisesti valituille asiakkaille, joiden tulee selvittää kulujen toteutuminen tukikaudella toimittamalla tositteet hakemuksellaan ilmoittamistaan kuluista. Kyse on Valtiokonttorin lakisääteisestä tehtävästä, jolla on tarkoitus selvittää hakemuksella annettujen kulujen ja muiden tietojen oikeellisuus. Asiakkaat on valittu tarkastukseen satunnaisotannalla, eikä tarkastuksen kohteeksi joutuneita epäillä rikkomuksista.
Satunnaisesti valituille asiakkaille tiedossa pistokokeita liittyen kustannustuen toisen kierroksen päätöksiin

Pienyrittäjä, jatkossa voit hakea tukea Valtiokonttorista

Huhtikuussa Valtiokonttorissa avautuu kolmas kustannustuen hakukierros. Yksinyrittäjien tuki on jatkossa osa kustannustukea, ja sitä voivat hakea pienyrittäjät. Erillisestä kuntien myöntämästä yksinyrittäjätuesta ei järjestetä uutta hakukierrosta.  Valtiokonttori tiedostaa pienyrittäjien ja yksinyrittäjien vaikean tilanteen ja huolen tuen vaikeaselkoisuudesta. Siksi pyrimme ohjeistamaan selkeästi, millä ehdoilla ja miten yksinyrittäjät ja pienyrittäjät voivat jatkossa hakea tukea. Valtiokonttori avaa maaliskuun aikana..
Pienyrittäjä, jatkossa voit hakea tukea Valtiokonttorista

Lakiesitys kustannustuen kolmannesta kierroksesta eduskuntaan: yksinyrittäjät mukaan tukeen

Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan lakiesityksen 4.3.2021. Eduskunnan käsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain. Valtiokonttori voisi avata haun yrityksille ja yksinyrittäjille huhtikuun loppupuolella. Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan: Kustannustuen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Hallitus ehdottaa kustannustukilakiin nyt muutoksia, joilla tukea voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö..
Lakiesitys kustannustuen kolmannesta kierroksesta eduskuntaan: yksinyrittäjät mukaan tukeen

Kustannustuen haku on päättynyt – hakemuksia enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella

Kustannustuen toisen kierroksen hakuaika alkoi 21.12.2020. Ensimmäistä kierrosta vilkkaammin sujunut hakuaika päättyi 26.2.2021. Toisen kierroksen aikana Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 18 300 kustannustukihakemusta. Tämä on keskimäärin noin 280 saapunutta hakemusta päivässä. Saapuneiden hakemusten määrä on suurempi kuin kustannustuen ensimmäisellä kierroksella, jolloin hakemuksia vastaanotettiin keskimäärin 233 kappaletta päivässä. Saapuneista hakemuksista on 2.3. mennessä ratkaistu noin 16..
Kustannustuen haku on päättynyt – hakemuksia enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella