Hyppää sisältöön
Kuvituskuva tekoälystä

Tulevaisuuden teknologiat KEHA-keskuksen tehtävien ytimessä: Matka pilvipalveluiden ja huippuluokan teknologioiden parissa

Tehokkuus, nopeus ja älykkyys – nämä ovat avainsanoja, kun puhumme organisaatiomme viimeisimmistä innovaatioista tietojärjestelmäkehityksessä. Astumme rohkeasti kohti tulevaisuutta hyödyntäen esimerkiksi pilviteknologioita, low-code-ratkaisuja, mikropalveluarkkitehtuureja ja tekoälyä. Viime vuosien aikana tapahtunut muutos tietojärjestelmä- ja palvelukehityksessä ei ole ainoastaan teknologinen, vaan se heijastaa myös sitoutumistamme tarjota entistä laadukkaampia palveluita loppukäyttäjille.

KEHA-keskuksen asiakaskunta velvoittaa pysymään ajan hermoilla. Asiakaskuntaa edustavat viranomaiset ja kansalaiset. TE-palveluiden asiakkaita on käyttäjinä yli 500 000. ELY-keskukset, TE-toimistot sekä lukuisat muut virastot ja sidosryhmät muodostavat lisäksi yli 10 000 hengen viranomaisasiakkuuksien kokonaisuuden. Sähköisiä asiointeja on vuosittain yli 200 000 ja asianhallinnan tapahtumia vuosittain miljoonia.

Vain ymmärrettävän teknologiastrategian voi sisäistää

Valitun teknologiastrategian tulisi olla koko organisaatiota läpileikkaava, ymmärrettävä ja helposti sisäistettävä. Se ei voi olla vain teknologianörttien ja yksittäisten teknologiasta kiinnostuneiden ryhmittymien ponnisteluja. Muutoin kehityshankkeet jäävät puolitiehen eivätkä ikinä saavuta täyttä potentiaaliaan, tippuen suoraan liukuhihnalta tehtaan lattialle. Ja toisekseen riskinä on se, että syntyy päällekkäisiä ja kilpailevia ratkaisuja, joista toinen on toteutettu eilispäivän teknologialla ja toinen strategian mukaisella teknologialla.

Organisaatiomme on ollut pilvimatkalla yli 10 vuotta. Tämän on mahdollistanut rohkean kokeilukulttuurin luominen organisaatioon sisäänrakennetusti. Nykytermein poc, mvp, you name it! Tällaisen kulttuurin luomisen ja juurruttamisen suurimpana jarruna ovat mm. vesiputousmaisen valmistelun, esiselvitysten ja muiden vanhan maailman raskaiden toimintatapojen istuttaminen uuteen maailmaan. Se ei vain toimi.

Proof of concept alle 100 päivässä.

Tässä tuore organisaatiomme esimerkki, jolla voidaan puristaa proof of concept -toteutus muutamaan kuukauteen.

  1. AI markkinakartoitus, millä teknologiatoimittajalla olisi tarjolla meille sopivaa teknologiaosaamista.
  2. Formsilla toteutettu kysely mahdollisista POC-kohteista asiakaskunnalta, joiden prosesseissa voitaisiin hyödyntää tekoälyä. Saimme yli 40 ideaa viranomaisasiakkailta. Valitsimme ympäristövaikutusten arviointiin liittyvän (YVA-menettely) viranomaiskäsittelyn sujuvoittamisen tekoälyn avulla.
  3. Projektin alusta alkaen osallistimme sidosryhmät ja YVA-menettelystä vastaavat saman pöydän ääreen, joka mahdollistaa ketterän dialogin kehittäjän sekä loppukäyttäjän välillä.
  4. Toteutus KEHA-keskuksen käyttämillä PowerAutomate, PowerApps, Virtual Agents, Cognitive Search, OpenAI-teknologioilla. Nämä kaikki mahdutettiin kolmeen sprinttiin eli alle 100 päivään.
  5. POCin jälkeen hyötyjen arviointi ja mahdollinen päätös tuotantoon viennistä.

Yllä mainittu esimerkki osoittaa, että pilviteknologiat ovat muuttaneet tapaa, jolla organisaatiomme käsittelee tietojärjestelmäkehitystä. Siirtyminen perinteisestä paikallisesta infrastruktuurista pilvipalveluiden käyttöön on mahdollistanut ketteryyden ja joustavuuden, joita tarvitaan nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä. Pilviteknologiat eivät ainoastaan paranna skaalautuvuutta, vaan myös optimoivat resurssien käyttöä, mikä tekee organisaatiostamme entistä kustannustehokkaamman.

Low-Code avain onneen?

Low-code-teknologiat/-ratkaisut ovat kultainen keskitie nopeuteen ja monipuolisuuteen. Visuaalinen kehitysympäristö auttaa rakentamaan ja kehittämään sovelluksia huomattavasti perinteisiä ohjelmistokehitysmenetelmiä nopeammin.

Koodin vähäisemmän määrän ansiosta esteet kehityksen tiellä pienenevät ja liiketoimintayksiköillä on mahdollisuus osallistua sovelluskehitykseen aiempaa tiiviimmin. KEHA-keskuksessa olemme luoneet jo useita low-code-sovelluksia, jotka auttavat meitä jokapäiväisessä arjessa. Näiden kehityksessä ovat mukana ELY-keskusten ja TE-toimistojen virkailijat.

Teknologiset muutokset heijastavat usein muuttuvia asiakastarpeita ja odotuksia. Organisaation on oltava valmis vastaamaan näihin tarpeisiin tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita, joita asiakkaat odottavat. Asiakastarpeiden täyttäminen on keskiössä. Olemme tuoneet loppukäyttäjien tueksi ”everyday” AI kyvykkyyksiä Bing chat Enterprisen muodossa, joka toimii kätevänä apupilottina työarjen tilanteisiin.

Teknologian kehityksen ulkopuolelle jättäytyminen on riski.

Teknologian nopea kehitys vaikuttaa liiketoimintaympäristöön. Organisaation on seurattava muutoksia ja sopeuduttava niihin, jotta se voi pysyä kilpailukykyisenä ja säilyttää toimintakykynsä. Olemme KEHA-keskuksena tunnistaneet, että teknologian kehityksen ulkopuolelle jättäytyminen on riski. Organisaatiot, jotka eivät seuraa ja omaksu uusia teknologioita, jäävät sidosryhmätoimijoista jälkeen ja kohtaavat vaikeuksia nopeasti muuttuviin olosuhteisiin sopeutumisessa.

Kokonaisuudessaan organisaation on välttämätöntä olla proaktiivinen teknologian suhteen varmistaakseen, että se pysyy kehityksen aallonharjalla. Tämä vaatii jatkuvaa tutkimusta, innovatiivisuutta ja valmiutta sopeutua muutoksiin, jotta organisaatio voi menestyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaikka teknologiamuutosten käyttöönotto saattaa vaatia aluksi investointeja, pitkällä aikavälillä ne voivat tuoda kustannussäästöjä.

Tekoäly lisää liiketoimintaälykkyyttä

Tekoäly tulee olemaan yksi aseistamme tulevaisuuden liiketoiminnassamme. Sen avulla voimme analysoida valtavia tietomääriä, ennustaa asiakkaiden tarpeita ja tehdä älykkäitä päätöksiä. Tulevaisuuden tavoiteasetannassa tekoäly integroituu saumattomasti järjestelmiimme, tehostaen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja luoden arvoa sekä asiakkaille että organisaatiollemme.

Tämä teknologiamuutos ei ole pelkästään tulevaisuuden suunta, vaan se on osa identiteettiämme jo nyt. Se on lupaus asiakkaillemme ja kumppaneillemme siitä, että pysymme ajan hermolla ja tarjoamme jatkuvasti parhaita ratkaisuja kulloiseenkin tilanteeseen. Matkamme pilvipalveluiden ja huippuluokan teknologioiden parissa jatkuu, ja olemme innoissamme nähdessämme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kirjoittaja:

Arto Saranpää
CTO
KEHA-keskus

* * *

”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarja avaa erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat ja kirjoituksia julkaistaan Näköaloja-blogissa viikon välein. Pysy kuulolla!

Kuva
Pixabay